Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Η Δύναμη των Αρχαίων Ελληνικών Ονομάτων


Η Φιλοσοφική Άποψη

Ο Πλάτωνας ασχολείται στο «Κρατύλο» με το πρόβλημα της δημιουργίας της γλώσσας. Βασικά εξετάζει εάν αυτή είναι ένα φυσικό ή ένα υποκειμενικό κατασκεύασμα. Την πρώτη άποψη υποστηρίζει ο Κρατύλος και τη δεύτερη ο Ερμογένης, ενώ ο Σωκράτης, σαν το τρίτο πρόσωπο του διαλόγου, αποδεικνύει ότι η αλήθεια βρίσκεται ανάμεσα στις δυο προηγούμενες θέσεις, δηλαδή ότι υπάρχουν λέξεις και ονόματα που καθορίσθηκαν φυσικά και νομοτελειακά από ειδικούς ονοματουργούς και λέξεις που καθορίσθηκαν υποκειμενικά και έγιναν τελικά αποδεκτές μέσω κοινής συμφωνίας και συνήθειας.

Ο Σωκράτης επισημαίνει επίσης ότι ο ονοματοθέτης, ένα σπάνιο είδος τεχνήτη σε μια κοινωνία, χρησιμοποιώντας σαν εργαλεία του τα γράμματα και τις συλλαβές κατασκευάζει μία λέξη ή ένα όνομα που να αποδίδει με το καλύτερο δυνατό τρόπο της ιδιότητες του πράγματος που αυτά αντιπροσωπεύουν και το οποίο έχει αυτός σαν πρότυπο νοητά μπροστά του..

Αφού παραθέτει ένα πλήθος συνθέτων ή παράγωγων ονομάτων και λέξεων, των οποίων αναζητά την ετυμολογία, ο Σωκράτης διαπιστώνει στη συνέχεια ότι μπορούμε να φτάσουμε στα πρωταρχικά ονόματα, τα οποία δεν μπορούν να αναχθούν σε άλλα. Για να εξηγήσουμε το τρόπο δόμησης αυτών των ονομάτων πρέπει να ακολουθήσουμε έναν άλλο δρόμο. Το βασικό στοιχείο εδώ είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη απομίμηση ή αναπαράσταση ενός πράγματος με κατάλληλα γράμματα και συλλαβές που να αποδίδουν τις βασικές του ιδιότητες.

Για την επιλογή των κατάλληλων φωνηέντων ή συμφώνων ακολουθούνται ορισμένοι κανόνες και ο Σωκράτης παραθέτει ορισμένα παραδείγματα:

Το γράμμα ρ χρησιμοποιείται συνήθως για να εκφράζει τη κίνηση, όπως για παράδειγμα στις λέξεις ρέω, ροή, ορμή, τρόμος, θραύω, κρούω, τραχύς κ.λ.π. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ονοματουργός παρατήρησε ότι κατά την εκφώνηση αυτού του γράμματος η γλώσσα «σταματάει ελάχιστα και κινείται υπερβολικά». Από την άλλη μεριά μεταχειρίστηκε το ι για κάθε τι που είναι ελαφρό και μπορεί να διαπερνά τα άλλα πράγματα όπως π.χ. στις λέξεις ιέναι και ίεσθαι (ρίπτομαι). Τα φυσητικά τώρα γράμματα φ, ψ, σ και ζ απομιμούνται το φύσημα, όπως στις λέξεις ψυχρό, ζεστό και σεισμός. Το δ τώρα και το τ, επειδή προφέρονται με συμπίεση της γλώσσας, ο ονοματοθέτης τα χρησιμοποίησε για να απομιμηθεί τη στάση και το δεσμό. Επειδή επίσης η γλώσσα γλυστράει υπερβολικά κατά τη προφορά του λ, το χρησιμοποίησε κατά παρομοίωση στις λέξεις λείος, ολισθαίνω (γλυστρώ), λιπαρός και κολλώδης και σε όλα τα ανάλογα πράγματα. Κι επειδή το γ συγκρατεί αυτό το γλύστρημα της γλώσσας, το χρησιμοποίησε για να μιμηθεί το γλίσχρον, το γλυκύ και το γλοιώδες. Παρατηρώντας ακόμα την εσωτερική ιδιότητα της προφοράς του ν, το χρησιμοποίησε στο ένδον και στο εντός, για να απομιμηθεί με γράμματα αυτή την εσωτερικότητα. Ανάλογα έθεσε το α στη λέξη μέγας και το η στο μήκος, γιατί αυτά τα γράμματα είναι μακρά. Τέλος χρησιμοποίησε το ο για να δηλώσει τη στρογγυλότητα, όπως στη λέξη γογγύλον (ολοστρόγγυλο).

Από την αρχαιότητα ο άνθρωπος πίστευε στη μαγική δύναμη ορισμένων λέξεων, στην ικανότητά τους, αν προφερθούν σωστά, με έναν ορισμένο τρόπο, να παράγουν ορισμένα απτά, αντικειμενικά αποτελέσματα, για καλό ή κακό. «Υπάρχουν λέξεις», λέει η Μπλαβάτσκυ, «που έχουν μια καταστροφική ιδιότητα στις συλλαβές τους, σαν αντικειμενικά πράγματα, διότι κάθε ήχος εγείρει έναν αντίστοιχο ήχο στον αόρατο κόσμο του πνεύματος και ο αντίκτυπος παράγει ένα καλό ή ένα κακό αποτέλεσμα.

Ο Φιλόστρατος αναφέρει ότι την εποχή του οι Βραχμάνοι μπορούσαν να κάνουν τις πιο εκπληκτικές θεραπείες με την απλή χρήση ορισμένων μαγικών λέξεων. Αναφέρονται επίσης αρχαίοι Πέρσες ιερείς που μπορούσαν να θεραπεύσουν στη στιγμή ένα θανατηφόρο δάγκωμα φιδιού με τη βοήθεια ενός κατάλληλου λεκτικού τύπου. Υπάρχουν λέξεις που μπορούν να βασκάνουν, να αρρωστήσουν ή να γητεύσουν και άλλες που μπορούν να «λύσουν τα μάγια» και να θεραπεύσουν. Υπάρχουν ειδικές λέξεις δύναμης στις οποίες υπακούουν ακόμα και τα στοιχεία της φύσης: λέξεις που μπορούν να ξεσηκώσουν μια θύελλα ή καταιγίδα και λέξεις που μπορούν να τα καταγαληνεύσουν. Υπάρχουν ακόμα λέξεις που καλούν τα αόρατα πνεύματα σε εκδήλωση και λέξεις που τα δεσμεύουν και τα ωθούν σε συγκεκριμένες αντικειμενικές πράξεις προς όφελος του επικλητή τους, ή λέξεις που τα εξορκίζουν και τα εκβάλλουν από τους δαιμονισμένους.

Η σκέψη από μόνη της δεν αρκεί, ούτε και η αφηρημένη θέληση, για την επίτευξη του επιθυμητού. Αυτή πρέπει να προφερθεί με λόγο για να «σαρκωθεί», να καρποφορήσει, να τελεσφορήσει. Τελικά η ίδια η δημιουργία του κόσμου στις αρχαίες θεογονίες ήταν το αποτέλεσμα της εκφοράς ορισμένων μαγικών λεκτικών τύπων από τους δημιουργικούς θεούς ή «Λόγους». Για παράδειγμα στην Αιγυπτιακή μυθολογία ένας αυτοϋπάρχων θεός πρόφερε κάποια άγνωστη εποχή και για κάποιο άγνωστο λόγο το όνομά του σα μια λέξη δύναμης και ήλθε αμέσως σε ύπαρξη με τη μορφή του δημιουργικού θεού Κεπερά, ο οποίος με τη σειρά του με τη προφορά άλλων λέξεων δύναμης παρήγαγε όλη τη τάξη της δημιουργίας. Ο θεός Θωθ, ο «αυτογέννητος» και «αυτοδημιούργητος» ήταν ο κατεξοχήν «Κύριος των θείων λέξεων», ο γνώστης του θείου λόγου, ο «ισχυρός στο λόγο» και «η γλώσσα και η καρδιά του θεού Ρα». Σε κάθε μύθο στον οποίο παίζει ένα σημαντικό ρόλο, αυτός λέει τις λέξεις με τις οποίες πραγματοποιούνται οι επιθυμίες του Ρα. Αυτός είπε τις λέξεις που δημιούργησαν τον ουρανό και τη γη και είπε στην Ίσιδα τις λέξεις που την βοήθησαν να αναζωογονήσει το σώμα του νεκρού Όσιρι και της έδωσε επίσης τους λεκτικούς τύπους που επανέφεραν στη ζωή το γιο της Ώρο, όταν τον είχε δαγκώσει θανατηφόρα ένας σκορπιός.

Το μεγαλύτερο μέρος της Αιγυπτιακής μαγείας βασίζεται στη μυστική γνώση κατάλληλων λεκτικών τύπων και ονομάτων δύναμης διά των οποίων ο κάτοχός τους μπορεί να πραγματοποιήσει ό,τι επιθυμεί και να είναι ένας βασιλιάς και κυρίαρχος τόσο σε αυτόν όσο και στον άλλο κόσμο. Ο Θωθ μπορούσε να διδάξει έναν άνθρωπο όχι μόνο τις λέξεις δύναμης, αλλά και το τρόπο με τον οποίο να τις προφέρει, κάτι που επιθυμούσαν ιδιαίτερα οι Αιγύπτιοι, γιατί μόνο μέσω αυτών των λέξεων δύναμης και της κατάλληλης προφοράς τους μπορούσαν να βρουν το δρόμο τους μέσα από το κάτω κόσμο. Με τους λεκτικούς τύπους του Θωθ, του οποίου «οι λέξεις ήταν νόμος» μπορούσε ο νεκρός να ανοίξει τους μυστικούς πυλώνες, να έχει την απαραίτητη τροφή, ποτό και ενδυμασία και να αποκρούσει τους κακούς δαίμονες και τα κακά πνεύματα. Με αυτές ακόμα τις λέξεις μπορούσε να γνωρίζει τα μυστικά και κρυφά ονόματα των τεράτων του κάτω κόσμου και να τα προφέρει με τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να γίνουν μετά φίλοι του και τον βοηθήσουν στο ταξίδι του μέχρι να εισέλθει τελικά στα πεδία της ειρήνης του Όσιρι ή στη βάρκα των Εκατομμυρίων ετών.

Η Ίσιδα επίσης από τη μεριά της ήταν μια μεγάλη μάγισσα των λέξεων δύναμης που αυτή ήξερε κατεξοχήν πώς να τις προφέρει. Αυτή, σύμφωνα με το μύθο, ήταν κάποτε μια απλή γυναίκα της γης, η οποία όμως «αποστράφηκε τα εκατομμύρια των ανθρώπων και διάλεξε τα εκατομμύρια των θεών, αλλά εξετίμησε περισσότερο τα εκατομμύρια των πνευμάτων». Ήθελε όμως να γίνει Κυρία της Γης και μετά ισχυρή θεά μέσω της γνώσης του Ονόματος του θεού Ρα. Γι΄αυτό ανάγκασε με τη μαγεία της τον παντοδύναμο θεό να της αποκαλύψει το πιο μυστικό, άφατο και απόκρυφο όνομά του, αυτό που κανένας θεός, ούτε ακόμα και αυτά τα ίδια τα παιδιά του δεν γνώριζε. Από εδώ προέρχεται η παράδοση για το Άφατο, Άρρητο Όνομα της Θεότητας μέσω του οποίου μπορούσε κάποτε ο Μύστης να παράγει εκπληκτικά αποτελέσματα. Για τη γνώση αυτού του Άρρητου ονόματος έχει κατηγορηθεί από μερικούς ο Ιησούς, ότι δηλαδή μέσω αυτού επιτέλεσε τα θαύματά του, αλλά το οποίο υποτίθεται δεν του εδόθη μέσα από μια υψηλή μύηση, αλλά εκλάπη απ' αυτόν από το άδυτο των μυστηρίων.

Αυτό είναι επίσης το «απωλεσθέν Όνομα της Θεότητας» για το οποίο μιλούν οι Τέκτονες και το οποίο έχουν θέσει σα βασικό τους σκοπό να επανεύρουν. Αυτό είναι το ιερό και φοβερό Τετραγράμματον που επικαλείτο με τρεμάμενα χείλη και καταβασμένα τα μάτια μέσα στο Άγιο των Αγίων ο αρχαίος Ραβίνος, αυτή είναι η ιερή Τετρακτύνα των Πυθαγορείων ή ακόμη τα επτά ιερά φωνήεντα με το μυστικό τρόπο συνεκφώνισής τους, παραφράσεις και βαρβαρισμοί των οποίων έχουν φθάσει μέχρι τις ημέρες μας. Αλλοίμονο όμως στους καταχραστές και βέβηλους του ιερού, Άρρητου Ονόματος της Θεότητας.

Η δύναμη του λόγου είναι δεδομένη, το ίδιο των γραμμάτων και του ρυθμού. Ο σωστός συνδυασμός και των τριών δημιουργεί ένα Όνομα Δύναμης, η κατάλληλη εκφορά του οποίου μπορεί να επιφέρει συγκεκριμένα υλικά αποτελέσματα. Αυτή είναι η Μαντρίκα Σάκτι των Ινδουιστών, η δύναμη των μάντρα, στη κορυφή της οποίας βρίσκεται η δύναμη του Άφατου Ονόματος. Οι Λέξεις Δύναμης δεν ήσαν παρά οι λεκτικές, δυναμικές αντιπροσωπεύσει των ιδεών, του Μυστικού Λόγου ή Vach των Ινδουιστών, με βάση τον αριθμό και το ρυθμό, τους αριθμούς και τις συλλαβές του ιερού μέτρου. Ο μετρικός λόγος παράγεται από τον αριθμό των συλλαβών από τις οποίες αποτελείται η λέξη, ενώ στο Πυθαγόρειο Σύστημα όλα τα πράγματα αντιστοιχούν (και εμπεριέχουν) μια ορισμένη αριθμητική αναλογία. Οι ιερές, μαγικές λέξεις δεν είναι παρά εκφραστικά σύμβολα των πραγμάτων του αόρατου κόσμου, αρκετά ανάλογες με τις Πλατωνικές ιδέες.

Ας το τονίσουμε μια και για πάντα ότι οι αρχαίοι θεοί δεν ήσαν «είδωλα», όπως έχουν κατηγορηθεί επανειλημμένα από τους Χριστιανούς, αλλά απλοί ανθρωπομορφισμοί, αντιπροσωπεύσεις πραγματικών αόρατων δυνάμεων της φύσεως (ή νοουμένων). Ο «θεός» στη πραγματικότητα δεν ήταν για το μυημένο παρά μία μορφή, ένα μέσο, ένας φορέας που αυτός δομεί συνειδητά μέσω του οποίου μπορεί να εκδηλωθεί τελικά μια συγκεκριμένη απόκρυφη δύναμη στα υλικά πεδία και να επιφέρει συγκεκριμένα επίσης αντικειμενικά αποτελέσματα. Η επίκληση του ονόματός του δεν ήταν παρά η επίκληση της απόκρυφης αυτής δύναμης που αυτός αντιπροσωπεύει.

Συνοψίζοντας δηλώνουμε ότι η Δύναμη ενός Ονόματος βρίσκεται στην απόκρυφη ιδέα που αυτό αντιπροσωπεύει, η οποία εκφράζεται μορφικά με έναν ορισμένο τύπο γραμμάτων και συλλαβών που εμπεριέχουν μια ορισμένη αριθμητική αξία και μέτρο. Ο σωστός στη συνέχεια (ρυθμικός) τρόπος επίκλησης αυτού του ονόματος εκδηλώνει υλικά την απόκρυφη δύναμη που αυτό αντιπροσωπεύει.

Για τη δόμηση λοιπόν ενός ονόματος δύναμης θα πρέπει να είμαστε γνώστες ενός ιερού αλφαβήτου (εδώ του Ελληνικού) με τις αντίστοιχες αριθιμητικές αξίες των γραμμάτων του, αλλά και των ιδεών που καθένα από αυτά αντιπροσωπεύει, καθώς επίσης γνώστες των ιερών μέτρων για τη δόμηση των αντίστοιχων συλλαβών αυτού του Ονόματος. Η τελική αριθμητική αξία αυτού του Ονόματος προκύπτει από τη λεγόμενη αριθμοσοφική πρόσθεση, την πρόσθεση δηλαδή της αριθμητικής αξίας όλων των γραμμάτων που το αποτελούν και της αναγωγής έτσι του Ονόματος σε ένα τελικό αριθμό. Ονόματα ή λέξεις με ίδιες συνολικές αριθμητικές αξίες θεωρούνται ισοδύναμες. Ακόμα μπορούν να προστεθούν «θεοσοφικά» όλα τα ψηφία του τελικού αριθμού για να αναχθούν σε έναν από τους πρωταρχικούς αριθμούς 1-10. Κάθε αριθμός έχει ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό περιεχόμενο και ταυτίζεται έτσι με μια ιδέα ή δύναμη, όπως και τα γράμματα από μόνα τους.

Στη μερική εκ των πραγμάτων παρουσίαση του θέματός μας εδώ δε θα μιλήσουμε για την ιερή μετρική και το ρυθμό ή τρόπο δόνησης των ιερών ονομάτων ή λέξεων δύναμης, παρά μόνο για το αριθμητικό τους περιεχόμενο και αντιστοιχία, δίνοντας τις αριθμητικές αξίες των γραμμάτων και τις ιδέες που αντιπροσωπεύουν οι αριθμοί 1-12. Στο τέλος θα αναλύσουμε ετυμολογικά και αριθμολογικά τα ονόματα των 12 Ολυμπίων Θεών. Δε θα πρέπει πάντως να ξεχνάμε και τη διαχρονική δύναμη που έχουν αυτά τα ονόματα από τα πολλά χρόνια χρησιμοποίησής τους από ένα πλήθος πιστών και μυημένων μέσω της δημιουργούμενης μαγνητικής αλυσίδας κατά την οποιαδήποτε νέα εκφώνισή τους.

Παρακάτω δίνεται η αριθμητική αξία των γραμμάτων του Ελληνικού Αλφαβήτου:

Α=1 Β=2 Γ=3 Δ=4 Ε=5 Ζ=7 Η=8 Θ=9 Ι=10 Κ=20 Λ=30 Μ=40 Ν=50 Ξ=60 Ο=70 Π=80 Ρ=100 Σ=200 Τ=300 Υ=400 Φ=500 Χ=600 Ψ=700 Ω=800

Στα παραπάνω δεν αναγράφουμε το «επίσημον» που αντιστοιχεί στο 6, το κόππα που αντιστοιχεί στο 90 και το σαμπί που αντιστοιχεί στο 900

Με βάση τη προηγούμενη αντιστοιχία γραμμάτων και αριθμών μπρούμε να προσδιορίσουμε την αριθμητική αξία μιας οποιασδήποτε Ελληνικής λέξης, όπως π.χ. στη λέξη αγνός = 1+3+50+70+200 = 324, αριθμός που αναγόμενος αριθμοσοφικά δίνει τον αριθμό 3+2+4 = 9. Μια άλλη λέξη που θα αναγόταν τελικά αριθμοσοφικά πάλι στον αριθμό 9 υποτίθεται ότι έχει κάποια σχέση ή αναλογία με τη λέξη «αγνός». Αυτό είναι το αριθμοσοφικό σύστημα.

ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αριθμώ τα πάντα επεοικέναι. (Πλούταρχος)

Καθ'αρμονίαν συνεστάναι τα πάντα (Διογένης Λαέρτιος)

Παρακάτω συνοπτικότατα δίνουμε τις βασικές ιδέες με τις οποίες συνδέονται οι 12 πρώτοι αριθμοί.

Η ΜΟΝΑΔΑ

Σύμφωνα με τον Πλωτίνο και όλους τους Νεοπλατωνικούς φιλοσόφους υπάρχει μια σαφής διάκριση ανάμεσα στο Ένα και στη Μονάδα, με την οποία αρχίζει η αρίθμηση κι επομένως η ετερότητα και ο διαφορισμός. Όπως αναφέρει ο Δαμάσκιος: "εκείνο το Έν, ο προ της μονάδος Πυθαγόρας ετίθετο..., της αρρήτου αρχής εστί σύμβολον". Ο Πρόκλος με τη σειρά του αναφέρει στα σχόλιά του πάνω στην "Πολιτεία" του Πλάτωνα ότι "πριν από τους αριθμούς (3, 4, 5 κ.λ.π.) προηγούνται οι αρχές των πάντων, η Μονάδα και η Δυάδα. Από αυτές η Μονάδα ταυτίζεται με την ιδέα του Πέρατος (του τέλους, τέλειου) και η Δυάδα με την ιδέα του απεριόριστου, του άπειρου, του ατελούς. Πριν όμως από τη Μονάδα και τη Δυάδα υπάρχει το Ένα, που είναι η αιτία και του πέρατος και του απείρου".

Η Μονάδα χαρακτηριζόταν από τους Πυθαγόρειους σαν Νους, Αρσενοθήλυς, Θεός, Χάος, σύγχυση, σύμμειξη, σκότος, Τρόμος, Αμιγής, Λήθη, Άτλας, Απόλλωνας, Πρωτέας, Δίας και Μνημοσύνη.

Η ΔΥΑΔΑ συνδέεται με την απειρία, την ύλη, το διαχωρισμό και διαφορισμό. Οι Πυθαγόρειοι της απέδιδαν τα εξής ονόματα:

Διάστημα ανάμεσα στο πλήθος και τη Μονάδα, Τόλμη, Δόξα (γνώμη), Κίνηση, Γένεση, Μεταβολή, Διαίρεση, Μήκος, Αύξηση, Σύνθεση, Κοινωνία (συμμετοχή), Ύλη, Αιτία της Ανομοιότητας, Άνιση, Ελλιπή, Αφθονία, Άμορφη, Απεριόριστη, Αόριστη, Αρμονία, Έρωτα, Υπομονή, Δύναμη, Φάνητα, Ίσιδα, Φύση, Ρέα, Δήμητρα, Άρτεμη, Αφροδίτη, Μυχία, Άγνοια, Αγένεια, Υεύδος, Διαφορά, Αδιακρισία, Διαμάχη, Έριδα, Μοίρα και Θάνατο.

Η ΤΡΙΑΔΑ

"Δύω δε μόνω καλώς συνίστασθαι τρίτου χωρίς ου δυνατόν", δηλαδή είναι αδύνατον να συνδεθούν καλά δυο πράγματα χωρίς την ύπαρξη ενός τρίτου όρου - Πλάτωνας

Η Τριάδα συμβολίζει την ισορροπία των αντιθέτων, τον έρωτα και τη δημιουργική ενέργεια. και χαρακτηρίζεται από τους αρχαίους σαν Ατειρής (Αδάμαστη), Φρόνηση, Φιλία, Ειρήνη, Αρμονία, Ομόνοια, Γάμος, και Ευσέβεια

Η Μονάδα περιέχει μέσα της την αναλογία κάθε αριθμού σε μια αδιαμόρφωτη και αδιάκριτη ακόμα κατάσταση, σε μια δυνητική ή σπερματική μορφή. Η Δυάδα αποτελεί μια κάποια πρόοδο προς τον αριθμό, αλλά η τριάδα είναι αυτή που προκαλεί την ενεργητική εκδήλωση κι επέκταση των δυνάμεων της Μονάδας. Με αυτήν λοιπόν αρχίζουν πρακτικά οι αριθμοί. Στη Μονάδα αντιστοιχεί το ταυτό, στη Δυάδα το καθένα από τα δύο και στην Τριάδα το καθένα και το όλον.

Η ΤΕΤΡΑΔΑ συμβολίζει τη δημιουργική αρχή και αιτία των πάντων ή εκείνη τη φάση της δημιουργίας κατά την οποία εκδηλώθηκε η Ύλη και σχηματίσθηκαν από αυτή τα στερεά σώματα

Είναι γνωστή η πολύ μεγάλη σημασία που έδιναν οι Πυθαγόρειοι στην τετράδα των πρώτων αριθμών, την οποία ονόμαζαν και "Τετρακτύν". Επειδή το άθροισμα των τεσσάρων πρώτων αριθμών δίνει τη δεκάδα (1+2+3+4=10) και επειδή αυτή η δεκάδα, αν αναχθεί θεοσοφικά (1+0=1), δίνει την αρχική μονάδα, συμβολίζοντας με αυτόν τον τρόπο την επιστροφή όλης της εκδήλωσης στην αρχική πηγή των πάντων, εθεωρείτο ότι η Τετράδα αντιπροσώπευε όλη την εξέλιξη μέχρι το φυσικό πεδίο και την επιστροφή μετά όλης της ύπαρξης στην πρωταρχική Μονάδα. Διότι όπως λέει ο Ιεροκλής «πριν καταλήξουμε στην τέλεια και πλήρη δεκάδα, ανακαλύπτουμε όλη την αρετή και όλη την τελειότητα του δέκα μέσα στην τετράδα".

Η Τετράδα ονομαζόταν από τους Πυθαγόρειους: Κόσμος (Σύμπαν), Μέγιστο Θαύμα, Θεός κατ' άλλο τρόπο, Πηγή της Φύσης και Κλειδοκράτοράς της, Ηρακλή, Αίολος, Ερμής, Ήφαιστος, Βάκχος, Τετλάδα (γιατί τολμά να υπομένει) και Δικαιοσύνη. Ας σημειωθεί τέλος ότι σε όλους σχεδόν τους λαούς της αρχαιότητας το όνομα της θεότητας αποτελείτο από 4 γράμματα.

Η ΠΕΝΤΑΔΑ αντιπροσωπεύει το γάμο, τη μεσότητα, τη συμφιλίωση, τη δικαιοσύνη, τη ζωή και την πεμπτουσία. Οι Πυθαγόρειοι την ονόμαζαν Αφιλονικία (έλλειψη διαμάχης), Δικαιοσύνη, Υγεία, Κρίση, Τροποποίηση, Φως, Πρόνοια, Δίκη, Αφροδίτη, Γαμηλία, Ανδρογυνία, Ημίθεο, Δίδυμη (γιατί διχάζει τη διαφορετικά αδίχαστη Δεκάδα), Άμβροτη (Αθάνατη) και Παλλάδα.

Σύμφωνα με τον Ανατόλιο το γράμμα Ε, που παριστάνει όπως ξέρουμε τον αριθμό 5 προήλθε από τη διχοτόμηση του γράμματος Θ, που παριστάνει τον αριθμό 9, γιατί το 5 είναι ο ενδιάμεσος ακριβώς αριθμός ανάμεσα στο 1 και το 9 και το σημείο επομένως ισορροπίας τους (Δικαιοσύνη). Επειδή σύμφωνα με τους αρχαίους φυσικούς τρία πράγματα μπορούν να δώσουν ζωή μετά την ενσωμάτωση, το φυτικό, το ψυχικό και το λογικό και εφόσον το λογικό αντιστοιχεί στην Επτάδα και το ψυχικό στην Εξάδα, μένει για το φυτικό η Πεντάδα, η οποία αποτελεί και το ελάχιστο όριο της ζωικής φύσης. Διότι "η ρίζα των πάντων είναι η Μονάδα, η κίνηση προς κάτι η Δυάδα, προς ένα δεύτερο η Τριάδα, προς ένα τρίτο και τελειότερο η Τετράδα και προς την πρόσθεση και αύξηση με κάθε τρόπο η Πεντάδα σύμφωνα με τη φυτική έξη της ψυχής".

Η ΕΞΑΔΑ αντιπροσωπεύει τη ψυχή, την Άρτεμη, το κάλλος, την ισορροπία, τον έρωτα και τη φιλία. Αν ο αριθμός 5 αντιστοιχεί στο ολοκληρωμένο σώμα, ο αριθμός 6 αντιστοιχεί στη φάση της δημιουργίας κατά την οποία εμφανίζονται τα έμψυχα όντα. Η εξάδα ονομάζεται από τους Πυθαγορείους: Αρρενοθήλυς, Γάμος, Φιλίωση (συμφιλίωση), Ειρήνη, Κόσμος (άλλωστε και ο αριθμός που αντιστοιχεί στη λέξη ΚΟΣΜΟΣ είναι ο 600, δηλαδή ο 6), Αμφιτρίτη επειδή περιέχει από κάθε μεριά της μια τριάδα, Θάλεια και Πανάκεια.

Οι πρώτοι 5 αριθμοί παριστάνουν την προοδευτική μεταμόρφωση ή κάθοδο του Απόλυτου μέχρι τον κόσμο της ύλης και της μορφής. Η πρώτη άγνωστη Αιτία (Μηδέν ή Μονάδα) γίνεται διαδοχικά η αιτία της δυαδικής διαφόρισης (Δυάδα), της οργάνωσης (Τριάδα), της μορφής (Τετράδα) και της Ζωής (Πεντάδα). Με την Εξάδα τώρα αρχίζει ένα νέο, ανοδικό τόξο επιστροφής στη Μονάδα με τη συμπλήρωση των υπόλοιπων αριθμών μέχρι τη Δεκάδα, που δεν είναι παρά μια ειδική σύλληψη της Μονάδας.

Η ΕΠΤΑΔΑ αντιπροσωπεύει τη νόηση, τη τελεσφορία και χαρακτηρίζεται από τους Πυθαγορείους σαν: Αμήτωρ (χωρίς μητέρα) και Παρθένος (διότι προέρχεται μόνον από τη Μονάδα), Τελεσφόρος, Τύχη και Σεπτάδα (γιατί είναι σεβαστή). Αντιπροσωπεύεται από την Αθηνά. Ο Πρόκλος λέει ότι εικόνες της Αθηνάς είναι το 3 και το 7, το 3 γιατί αυτή είναι νοερά και στραμμένη προς τον εαυτό της και τη Μονάδα και το 7 γιατί η Αθηνά προήλθε από τον μοναδικό Πατέρα, ή όπως σημειώνει ο Ιάμβλιχος από την κεφαλή των αριθμών, δηλαδή το 1

Σύμφωνα με τον Ιάμβλιχος, ο Δημιουργός έλαβε σαν όργανο, θεμελιώδη αρχή και σαν ισχύ της δημιουργίας την Επτάδα.

Αριθμοσοφικά: 1+2+3+4+5+6+7 = 28 και 8+2=10 ή 1+0=1.

Η ΟΓΔΟΑΔΑ είναι ο πρώτος και ο μoναδικός κύβος μέσα στη δεκάδα. Λόγω της σημασίας της στη μουσική αρμονία (ογδόη, οκτάβα) ονομάζετο Παναρμόνια. Ονομαζόταν επίσης Μητέρα, Ρέα και Κυβέλη, γιατί είναι ο κύβος του 2, το οποίο αντιπροσωπεύει κατ' εξοχήν τη θηλυκότητα και τη γονιμότητα. Σύμφωνα με το Φιλόλαο ο έρωτας και η φιλία, ή η σκέψη και η φαντασία συναντώνται στα όντα που έχουν σχέση με τον αριθμό 8. Με άλλα λόγια, αφού τα όντα ανέπτυξαν νόηση στην έβδομη φάση της δημιουργίας, στην όγδοη φάση εκδηλώνουν συμπαθητικά συναισθήματα και αναπτύσσουν μεταξύ τους σχέσεις όπως η αγάπη και η φιλία. Ο αριθμός 8 ήταν αφιερωμένος στον Διόνυσο που είχε γεννηθεί τον 8ο μήνα.

Η ΕΝΝΕΑΔΑ αντιπροσωπεύει ένα νέο κύκλο εκδηλώσεων. Ετυμολογικά συνδέεται με τη μονάδα (ενάδα) που κατέχει το άλλο άκρο της δεκάδας. Ο εννέα είναι ο μεγαλύτερος αριθμός μέσα στην δεκάδα και το τέλος της πρώτης σειράς των αριθμών που από κεί και πέρα επαναλαμβάνεται, («Ανυπέρβλητον Πέρας»). Την ονόμαζαν Ωκεανό (γιατί περιβάλει τους άλλους αριθμούς της δεκάδας) και Ορίζοντα (γιατί τους περιορίζει). Θεωρείται σαν τρεις φορές τέλεια, γιατί περιέχει δυο κύβους, το 1 και το 8 και είναι η ίδια ένα τέλειο τετράγωνο. Την ονόμαζαν επίσης Προμηθέα, Ομόνοια, Τερματισμό, Άθροισμα, Ανεικία (αδιαφιλονίκητη), Ειλικρίνεια, Ομοίωση, Ήφαιστο, Ήρα, Εκάεργο (επειδή εμποδίζει, αποκλείει την περαιτέρω πρόοδο των αριθμών), Κόρη, Υπερίωνα, Τερψιχόρη και Τελεσφόρο. Θεωρείται το έμβλημα της ύλης που, αν και διαφοροποιείται, δεν καταστρέφεται ποτέ. Έτσι ο αριθμός 9 όταν πολλαπλασιάζεται με οποιονδήποτε αριθμό αναπαραγάγει τον εαυτό του μέσα στο άθροισμα των ψηφίων του παραγόμενου αριθμού.

Η ΔΕΚΑΔΑ, που αποτελεί το άθροισμα της Τετρακτύος, συμβολίζει ένα νέο κύκλο δημιουργίας. Ο Ιάμβλιχος λέει ότι η βασική ιδιότητά της είναι η ικανότητα να ανακυκλώνει η ίδια τον εαυτό της. Γι αυτό και χρησιμοποιήθηκε σα μέτρο και σα γνώμονας. Οι Πυθαγόρειοι την ονόμαζαν Κόσμο, Ουρανό (Δεκάδα = Δεχάδα από το ρήμα δέχομαι), Πάνα, Ειμαρμένη, Θεό, Φάνη, Ήλιο, Αιώνα, Κράτος, Παντέλεια, Πίστη, Ανάγκη και Κλειδούχο.

Ο Πρόκλος σημειώνει τα εξής στην "Πολιτεία" του Πλάτωνα: "Ας πούμε λοιπόν ότι η Μονάδα ταιριάζει στους θεούς, γιατί περιέχει ενιαία τις αιτίες όλων των πραγμάτων και η Δεκάδα, επειδή είναι μια μονάδα δεύτερης τάξης, στους Δαίμονες (Δαήμονες=Γνώστες και όχι με τη Χριστιανική έννοια), ενώ η Εκατοντάδα, μια και είναι τρίτης τάξης, στις ανθρώπινες ψυχές. Διότι αν η δεκάδα υψωθεί στο τετράγωνο καταλήγει στην εκατοντάδα, όπως και το γένος των Δαιμόνων, συνελισσόμενο στον εαυτό του και παραμένοντας στον εαυτό του, γεννά με τη βοήθεια της Αιτίας των πάντων τις ανθρώπινες ψυχές".

Στον "Τίμαιο" ο Πρόκλος πάλι λέει: "Η Τετράδα περιελάμβανε μέσα της τα πάντα, όπως και η Δεκάδα, αλλά η μία τα περιελάμβανε ενωμένα (συνθετικά), ενώ η άλλη διαιρεμένα. Αν και η Δεκάδα περιέχει όλα όσα και η τετράδα, εντούτοις επειδή τα περιέχει διαιρεμένα, είναι ατελέστερη της τετράδας. Γιατί κάθε τι που είναι πλησιέστερα στη μονάδα είναι και τελειότερο και όσο μικραίνει το μέγεθος τόσο μεγαλώνει η δύναμη (ή ποιότητα)".

Η ΕΝΔΕΚΑΔΑ είναι το σύμβολο της εσωτερικής διαμάχης και της δυσαρμονίας. Παριστάνει τον πειρασμό, τον Εωσφόρο. Προστιθέμενη θεοσοφικά (1+1=2) μας δίνει την ιδέα της αντίθεσης, ή ανταγωνισμού που εκδηλώνεται ανάμεσα στην πρωταρχική Μονάδα του Ενοποιημένου Κόσμου και μιας άλλης ατομικοποιημένης μονάδας, που ενεργεί σα μια ανεξάρτητη μονάδα.

Η ΔΩΔΕΚΑΔΑ είναι σύμβολο του ζωδιακού κύκλου και του δωδεκάθεου. Παριστάνει τα Τέσσερα Στοιχεία της φύσης σε μια τριπλή σημασία τους. Όπως αναφέρει ο Πρόκλος στα σχόλιά του πάνω στην "Πολιτεία" του Πλάτωνα, "από αυτούς τους δυο αριθμούς (τον 3 και το 4, που το γινόμενό τους δίνει 12), ο 3 οδηγεί προς τη τελείωση (τελεσιουργός) κι επαναφέρει στις αρχές, ενώ ο 4 είναι γόνιμος, προσφέρει μια βάση εκδήλωσης και είναι συγχρόνως εναρμόνιος. Επειδή λοιπόν η Δωδεκάδα προήλθε από τους δυο αυτούς αριθμούς, αφ' ενός αντιπροσωπεύει την επιστροφή της ψυχής προς τα πάντα, τόσο προς τη νοερή, όσο και προς την ατομικοποιημένη ζωή και αφ' ετέρου δρα για τη σταθερή και αμετάβλητη διατήρηση του σώματος και για την αρμονική σύσταση τόσο της ψυχής που αυτή χρησιμοποιεί, όσο και του σώματος που είναι το όργανό της".

Αναφέρει πάλι στον "Τίμαιο" τα εξής για τους δώδεκα Ολύμπιους θεούς: "Επειδή το σχήμα της ψυχής είναι όπως ένα Χ και η μορφή της είναι δυαδική (γιατί η τομή των δυο ημικυκλίων του Χ γίνεται σε δυο μέρη, αλλά και γιατί το ίδιο το Χ αποτελείται από την τομή δυο αντίρροπων ημικυκλίων) κι επειδή η Δυάδα πολλαπλασιαζόμενη με την Εξάδα, που είναι ο πρώτος θεμελιώδης αριθμός του Χ (600) δίνει τη Δωδεκάδα, μπορούμε να συμπεράνουμε την ύπαρξη των 12 αυτών αρχικών πρώτων ψυχών (τους 12 Ολύμπιους θεούς)".

Η Ετυμολογική και Αριθμητική Αξία των Ονομάτων των Ολυμπίων Θεών.

Σύμφωνα με το Γερμανό φιλόλογο και γλωσσολόγο Georg Curtius (1820-1885), η λέξη Όλυμπος προέρχεται από τη ρίζα - λαμπ - και ερμηνεύεται σαν ο ολολαμπής, ολόλαμπρος ή ολόλευκος (θεωρεί το υ αιολικό). Οι Ολύμπιοι θεοί είναι έτσι οι Λαμπεροί, Λάμποντες Θεοί.

Ζευς ή Δίας

Την ετοιμολογική ρίζα της ύπατης αυτής αρχής και διάνοιας του κόσμου, με παραλλαγές ίσως του πρώτου γράμματος, μπορούμε να τη βρούμε σε όλους βασικά τους ύψιστους θεούς της αρχαιότητας. Μερικοί ετυμολογούν το όνομά του σε σχέση με τη ζωή και το ερμηνεύουν έτσι σαν ο «Ζωοδότης». Άλλοι το συνδέουν με το ρήμα «Ζεύγνυμι» και την αποκατάσταση από αυτόν, μετά την επανάστασή του εναντίον του πατέρα του, της ουράνιας Τάξης και Αρμονίας.

Το Όνομά του θεωρείται ένα από τα κατεξοχήν Ονόματα Δύναμης και η σωστή προφορά του με κραδασμό, έμνευση και συναίσθημα, μπορεί να επιφέρει συγκεκριμένα θαυμαστά αποτελέσματα.

Η αριθμητική αξία του Ονόματός του είναι 612 ή με αριθμοσοφική αναγωγή ο αριθμός 9. Ο Θ. Μανάς έχει παρατηρήσει ότι 612=2Χ306 όπου 306 είναι η αριθμητική αξία της λέξης Γαλαξίας και υποστηρίζει με αυτό ότι ο Δίας είναι διπλάσιος του Γαλαξία κ.ο.κ. Στις άλλες πτώσεις το Όνομά του δίνει τις εξής αριθμητικές αξίες: Διός =284, Διί =24, Δία =15 και Ζευ=412. Το 284 είναι επίσης η αριθμητική αξία των λέξεων Θεός, Άγιος, Αγαθός κ.λ.π.

Η άνασσα Ήρα θεωρείται ετυμολογικά ότι παράγεται με αναγραμματισμό της λέξεως αήρ (κατ' άλλους από τη λέξη ερατή ή Έρα = γη). Είναι η Θεά του στοιχείου της γης, χωρίς να είναι όμως η ίδια η γη σα σώμα (που είναι η Ρέα-Γαία), ή σα δύναμη (που είναι η Δήμητρα). Είναι επίσης η θεά του αέρα, της ατμόσφαιρας και γενικά ένα διάμεσο ανάμεσα στον ουράνιο κόσμο και στα γήινα πράγματα. Μυστικιστικά αντιπροσωπεύει τη ψυχή και την εκδήλωση της ζωής πάνω στη γη.

Η αριθμητική της αξία είναι 109 ή αριθμοσοφικά 10 ή ακόμα 1.

Μαζί με το Δία δίνουν το συνολικό αριθμό 721 ή αριθμοσοφικά 10 ή 1

Ο Σεισίχθων Ποσειδώνας παράγεται από το πότος ή πόντος ή ποταμός και είναι συνεπώς ο θεός του υγρού στοιχείου, της θάλασσας, των λιμνών, των ποταμών και των πηγών ή κατά άλλους από το πόσις και δούναι ή ακόμα από το είδη ποιών. Αντιπροσωπεύει τη δύναμη του υγρού στοιχείου, τη ρευστότητα, την αέναη κίνηση του εκδηλωμένου κόσμου καθώς επίσης το κόσμο των ανθρωπίνων συναισθημάτων.

Η αριθμητική αξία του ονόματός του είναι 1219 και αριθμοσοφικά 13 ή 4

Η Γλαυκώπις Αθήνη, είναι η θεά της Σοφίας, της υγείας, αλλά και της κεραμικής και των άλλων οικιακών τεχνών. Ακόμα είναι μία πολεμική θεά, με γνώμονα όμως το δίκιο και τη φρόνηση (πολεμική και φιλόσοφος λέει ο Πλάτων) και συγγχρόνως φιλειρηνική (ειρηνοφόρος). Ετυμολογείται από τη ρίζα αίθ-, από την οποία παράγεται και η λέξη αιθήρ ή από το ρήμα αθρείν (βλέπειν) ή ακόμα από το στερητικό α και θήνη (δηλαδή η αθήλαστη). Νεώτεροι όμως γλωσσολόγοι θεωρούν ότι το όνομά της έχει Πελασγική προέλευση και ότι σήμαινε τη θεά της Κεραμικής.

Όπως παρατηρεί ο Βλάσσης Ρασσιάς η επίκλησή της «εξασφαίζει αδιαπέραστη άμυνα κατά των ψυχικών επιθέσεων και την επιστροφή τους εις το πολλαπλάσιο πίσω στη πηγή τους».

Η αριθμητική της αξία είναι σαν Αθήνη 76 και σαν Αθηνά 69. Η «Γλαυκώπις Αθήνη» έχει αριθμητική αξία 1620 ενώ οι λέξεις Θεά Αθηνά = 84 =7Χ12

Η Κύπρια Αφροδίτη, που γεννήθηκε από τον αφρό των κυμάτων, όπως μαρτυρεί και το όνομά της (η αναδυομένη από τον αφρό) είναι η θεά του έρωτα, της γονιμότητας, της βλάστησης και της άνθησης καθώς και της ομορφιάς. Διακρίνονται φιλοσοφικά δυο όψεις της: Η αρχαιότερη Ουράνια Αφροδίτη, η θεά του νόμιμου έρωτα και του συζυγικού δεσμού και η Πάνδημη Αφροδίτη, η θεά των ελευθέρων και των αγοραίων ερώτων και η προστάτιδα των πορνών. Παρουσιάζει επίσης και μια χθόνια πλευρά σαν προστάτιδα των ψυχών των νεκρών.

Η αριθμητική της αξία είναι 993 και αριθμοσοφικά 22 ή 4

Ο Απόλλων είναι ο μεγάλος διαφωτιστής θεός της θεραπευτής, της Μαντικής, της δημιουργικής έμπνευσης και της μουσικής. Είναι επίσης προστάτης της νεότητας, της υγείας και θεός αλεξίκακος ή ακόμα πολεμικός. Το όνομά του ετυμολογείται από το στερητικό Α και το πολλών δηλαδή ο όχι για τους πολλούς. Μια άλλη ενδιαφέρουσα ετυμολογία δίνει ο Πλάτων στον «Κρατύλο».

Η αριθμητική του αξία είναι 1061. Ο Θ. Μανιάς παρατηρεί ότι αν προσθέσουμε όλες της πτώσεις της λέξεως ανήρ βρίσκουμε πάλι 1061. Αλλά και Ιάσων =1061, μήπως γιατί ήταν πολύ ωραίος σαν τον Απόλλωνα;

Η θεά Άρτεμις ετυμολογείται από το επίθετο αρτεμής (= άρτιος, σώος και αβλαβής), ίσως από το αήρ + τέμνω. Είναι η θεά της άγριας φύσης, της παρθενίας και του κυνηγιού. Όπως αναφέρει ο Βλάσης Ρασσιάς «σε αυτήν ανήκουν σα «Χθονία και Παμβασίλεια» θεά όλα τα ψυχικά κέντρα του πλανήτη Γη και αντιπροσωπεύει το πνεύμα του θεραπευτικού «σαμανισμού» της μητριστικής εποχής με έμφαση στις ψυχικές θεραπείες». Είναι η κατεξοχήν προστάτιδα των γυναικών.

Η αριθμητική της αξία είναι 656 ή θεοσοφικά 17 ή 8. Ο Θ. Μανιάς παρατηρεί ότι ο λόγος Απόλλων προς Άρτεμις =1061:656 δίνει το Χρυσό Αριθμό Φ, με τον Απόλλωνα ν' αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο τμήμα της Χρυσής τομής.

Ο αγγελιαφόρος των θεών θεός Ερμής ετυμολογείται από το ρήμα είρω (αναγγέλλω), απ' όπου ερέας και κατά πλεονασμό του γράμματος μ Ερμέας και με συναίρεση Ερμής ή κατά άλλους από το έρυμα (λόγο). Είναι ο θεός της νόησης και της επικοινωνίας, αλλά και αλεξίκακος και αποτροπιαίος θεός. Του αποδίδονταν τα «ερμαία» (παντός λογής τυχαία ευρήματα), από την οποία ιδέα εξελίχθηκε και σαν «αγοραίος» και «κερδώος» θεός και προστάτης του εμπορίου. Αντιπροσωπεύει μυστικιστικά το Θείο Δημιουργικό Λόγο.

Η αριθμητική του αξία είναι 353 ή θεοσοφικά 11 ή 2, που δεν ταιριάζει όμως σε αυτόν

Το ασυναίρετο Ερμέας έχει αριθμητική αξία 351 και με θεοσοφική αναγωγή 9

Ο θεός του πολέμου Άρης παράγει το όνομά του από το ρήμα αιρώ (κυριεύω, κατακτώ), ή από τη λέξη αρά (βλάβη, πλήγμα). Είναι ο θεός της άγριας σύγκρουσης και βιαιότητας (ανδροφόνος, αιμοχαρής). Εκπροσωπεί το αχαλίνωτο πάθος και την άμετρη επιθετικότητα και αγριότητα, μαζί και τολμηρότητα. Η ασυγκράτητη φύση του μπορεί να μετριασθεί μόνο με την ερωτική ενέργεια ή αγάπη της Αφροδίτης και τότε από τη σύζευξη των δυο αυτών αντιθέτων παράγεται η Αρμονία. Η μόνη που μπορεί να τον κατανικήσει στο πεδίο της σύγκρουσης είναι η Αθηνά, η θεά της Σύνεσης και της Σοφίας.

Η αριθμητική του αξία είναι 309 ή θεοσοφικά 12 ή 3

Ο Θεός Ήφαιστος ετυμολογείται κατά μερικούς από το αφή και εστία ή από το άπτω ή αϊστάω (αφιστάω, α-Fι-στάω, αφανίζω) ή το «φάω» και «ίστωρ» (ο μεγάλος δάσκαλος στη γνώση του φωτός) ή από το Φαίστος=λάμπων με την πρόσληψη του η.

Είναι ο θεός του στοιχείου του πυρός, η φλόγα της Δημιουργίας και ο τεχνουργός των θεών.

Η αριθμητική του αξία 1289 ή θεοσοφικά 20 ή 2

Η παρθένος θεά Εστία ετυμολογείται από το ρήμα εστάναι (του ίστημι) ή από το «εύω» (ανάβω) ή ακόμα από το εσσία (ουσία). Είναι προστάτιδα των ανθρώπινων σπιτικών, αλλά και της πόλης, της οικογένειας και της Ασυλίας. Το ιερό πυρ της έπρεπε να διατηρείται άσβεστο στον οίκο ή στο Πρυτανείο για να τα προστατεύει συνεχώς από κάθε κακό.

Η αριθμητική αξία της είναι 516 ή 12 ή 3

Η θεά Δήμητρα ετυμολογείται από το Δα-Μάτερ ή η Μητέρα Γη. Δεν είναι όμως το σώμα της Γης, που συμβολίζεται με τη θεά Ρέα, αλλά η η ψυχή ή δύναμη της γης. Είναι επίσης η θεά της βλάστησης, της γονιμότητας και αναπαραγωγής και με τη κόρη της Περσεφόνη συμβολίζει τη κυκλική εκδήλωση της ύπαρξης μέσα από τη ζωή, θάνατο και επαναγέννηση.

Η αριθμητική αξία της είναι 468 (Δημήτηρ) ή 461 (Δήμητρα).

Ο θεός Διόνυσος ετυμολογείται σαν ο γιός ή ο νους του Δία. Εξωτερικά αντιπροσωπεύει το ενστικτώδες τμήμα του ανθρώπους που ξεπερνά τους συνηθισμένους κοινωνικούς περιορισμούς και εσωτερικά το θείο εκείνο σπινθήρα μέσα του που καθαγιάζει την υπόλοιπη τιτανική, ζωώδη φύση και το οποίο μπορεί να τον άγει μέσω της μυστηριακής οδού προς τη θέωση. Έχει πολλούς συμβολισμούς και αντιστοιχίες με το Χριστό. Είναι ένας θνήσκων αλλά και ανασταινόμενος θεός που αντιπροσωπεύει τη πνευματική πορεία από το ανθρώπινο προς το θείο, αλλά και από τη Μονάδα προς το Πολλαπλό. Είναι ο Απελευθερωτής θεός, ο Έλληνας Θεάνθρωπος. Είναι τελικά ο Θεός που ενθρονίζεται από το Δία σαν ο μέγιστος βασιλιά όλων των κοσμικών θεών σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο για το κόσμο.

Η αριθμητική του αξία είναι 1734 και θεοσοφικά 15 ή 6

Παρεπέμουμε σε άλλες ενδιαφέρουσες ετυμολογικές ερμηνείες των θεϊκών αυτών ονομάτων στον «Κρατύλο» του Πλάτωνα. Ας σημειώσουμε ακόμα ότι υπάρχουν και άλλα εσωτερικά, απόκρυφα ονόματα των Ολυμπίων Θεών, γνωστά μόνο στους μυημένους. Αυτά είναι κατεξοχήν Ονόματα Δύναμης. Τα προηγούμενα αν και τα θεωρήσαμε a-priori «ορθά» και «αντικειμενικά», είναι στη πραγματικότητα «εξωτερικά» και οι αριθμητικές αξίες τους και οι θεοσοφικές τους αναγωγές δε δίνουν πάντα ότι θα αναμέναμε από αυτά.

Βιβλιογραφία Πηγών και Πληρέστερης Μελέτης

«Εις Πολιτείαν" και "Εις Τίμαιον", του Πρόκλου
Εννεάδες, του Πλωτίνου, Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος
Περί Αριθμητικής, Νικόμαχου Γερασηνού
Τα Θεολογούμενα της Αριθμητικής, του Ιάμβλιχου, Εκδόσεις Σφιγγός
Περί Πρώτων Αρχών, Δαμάσκιου, Εκδόσεις Σφιγγός
Μυστική Θεολογία V (Περί Θείων Ονομάτων), του Διονύσιου Αρεοπαγίτη
Θεογνωσία, του Π.Γκράβιγγερ, Εκδόσεις Σφιγγός
Ο Πυθαγόρας και η Μυστική Διδασκαλία του Πυθαγορισμού, του Π.Γκράβιγγερ. Εκδόσεις Σφιγγός
Αριθμοσοφία, του Γουίλιαμ Γουέστκοτ, Πύρινος Κόσμος
Ο Αριθμός και η Αρίθμησις ανά τους Αιώνας, Κωνστ. Λουκάς, 1935
Περί των Πατρών Θεών, Βλάση Ρασσιάς, Ανοιχτή Πύλη
Ζευς, Βλάση Ρασσιά, Ανοιχτή Πύλη
Τα Άγνωστα Μεγαλουργήματα των Αρχαίων Ελλήνων, Θ. Μανιά, Πύρινος Κόσμος
Κρατύλος, του Πλάτωνα, Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος
Φίληβος, του Πλάτωνα, Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος
Παρμενίδης, του Πλάτωνα, Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος
Η Δονητική των Γραμμάτων, Ε.Ο.Α.Μ, Δίον
Η Γένεση κατά τους Αρχαίους Έλληνες, Α. Γονιδέλλης, Πύρινος Κόσμος
Αποκεκαλυμμένη Ίσιδα, Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, Εκδόσεις Ιάμβλιχος
Η Μυστική Διδασκαλία, Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, Εκδόσεις Ιάμβλιχος
Εγκυκλοπαίδεια Ηλίου.
The Gods of the Egyptians, by E.A. Wallis Budge, Dover Publications, 1969
Δημήτριος Ευαγγελόπουλος
***
το άρθρο το βρήκα
εδώ

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009

Η δύναμη της σκέψης
Όλοι ξέρουμε ότι οι σκέψεις έχουν δύναμη, ο Δρ Hagelin είπε. "Η σκέψη καθοδηγεί ολόκληρη τη φυσιολογία. Έχουμε τη σκέψη να ανυψώσουμε το χέρι και το χέρι ανυψώνεται. Βεβαίως μέσα στην ανθρώπινη φυσιολογία —σχεδιασμένη με Πλήρη Γνώση —το σώμα ανταποκρίνεται αυθόρμητα σε κάθε ώθηση της σκέψης."


Πραγματοποιούμε τις επιθυμίες μας χρησιμοποιώντας, την σκέψη-ως μεσάζον-και την ανθρώπινη φυσιολογία μας, ο Δρ Hagelin είπε. "Η επόμενη ερώτηση είναι μέχρι ποιου σημείου μπορούμε να θεωρήσουμε ολόκληρο το Σύμπαν, το φυσικό περιβάλλον μας, ότι είναι μια επέκταση του σώματός μας; Μέχρι ποιου σημείου το περιβάλλον γύρω μας ανταποκρίνεται στη σκέψη μας;"


Όπως έχουμε δει από την Σοφία του Maharishi, είπε ο Δρ Hagelin, η ανθρώπινη συνειδητοποίηση ή η ανθρώπινη σκέψη, σε βαθύτερο, Υπερβατικό ή επίπεδο para —που σημαίνει, πέρα από την αρθρωμένη γλωσσική σκέψη, πέρα από τους λεπτότερους και λεπτεπίλεπτους τομείς της σκέψης —υπάρχει το Ενοποιημένο Πεδίο, η βάση του Νου και της ύλης.


"Αυτό το επίπεδο σκέψης, το επίπεδο ύπαρξης, το επίπεδο συνειδητότητας, το para επίπεδο της σκέψης, είναι το Ενοποιημένο Πεδίο, και ολόκληρο το Σύμπαν είναι η έκφρασή του."
Η "σύγχρονη επιστήμη σκιαγραφεί πολύ σχολαστικά τους σταδιακούς μηχανισμούς από τους οποίους αυτό το πεδίο συνειδητότητας επιταχύνεται όταν η ανθρώπινη φυσιολογία μας και το υλικό περιβάλλον, εκδηλώνεται υπό μορφή ατόμων, μορίων, και μακροσκοπικών αντικειμένων, ακόμη και γαλαξιών,"


"Όλα είναι τελικά μια έκφραση του Ενοποιημένου Πεδίου, όλα είναι τελικά μια έκφραση της συνειδητότητας— όλα είναι τελικά η φυσιολογία της συνειδητότητας. Έτσι ολόκληρο το Σύμπαν είναι προέκταση της φυσιολογία μας."


"Έτσι στον βαθμό που σκεφτόμαστε από εκείνο το para επίπεδο του Ενοποιημένου Πεδίου," είπε το Δρ Hagelin, "εάν κατακτήσουμε την πολύτιμη ικανότητα της καλλιέργειας της σκέψης ή έχουμε επιθυμίες από εκείνο το para επίπεδο συνειδητότητας, της Υπερβατικής Συνειδητότητας, το Ενοποιημένο Πεδίο, αυτή η σκέψη θα παρθεί και θα εκδηλωθεί, οπουδήποτε και παντού σε όλη τη δημιουργία —επειδή ολόκληρη η δημιουργία είναι η φυσιολογία του Ενοποιημένου Πεδίου.


" Όπως ακριβώς αυτό το σώμα είναι η φυσιολογία της συνειδητότητας μου και ανταποκρίνεται στη συνείδησή μου, το Σύμπαν είναι επίσης τελικά η φυσιολογία της συνειδητότητας και αποκρίνεται σε μια ώθηση της συνειδητότητας, εάν εκείνη η ώθηση είναι σε εκείνο το Συμπαντικό επίπεδο —όχι το αυστηρά μεμονωμένο επίπεδο του Νου, αλλά το Συμπαντικό επίπεδο της ύπαρξης, της οποίας έκφραση είναι ολόκληρο το Σύμπαν."


Ο Maharishi περιγράφει και υπογραμμίζει τη σημασία της αυθόρμητης εκπλήρωσης της επιθυμίας, και το πιο σημαντικό, διδάσκει πώς να καλλιεργήσει κανείς μια επιθυμία σε εκείνο το απόλυτο επίπεδο. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι ο Υπερβατικός Διαλογισμός και το πρόγραμμα TM- Sidhi, συμπεριλαμβάνοντας το Γιογκικό Πέταγμα, ο Δρ Hagelin συνέχισε."Το σώμα που ανυψώνεται στον αέρα μόνο μέσω της ώθησης της σκέψης, η απάντηση της φυσιολογίας μόνο από την ώθηση της σκέψης, καταδεικνύεται πολύ σαφώς από το ίδιο το φαινόμενο του Γιογκικού Πετάγματος."


Έτσι ο Maharishi είναι ο κυρίαρχος της επιστήμης της Yoga, της επιστήμη της ύπαρξης, της επιστήμης της σκέψης από το επίπεδο της ύπαρξης, ο Δρ Hagelin είπε, όπου ολόκληρο το Σύμπαν είναι η επέκταση της φυσιολογία μας και πού η φύση όχι μόνο μέσα στη φυσιολογία μας, αλλά σε όλο το περιβάλλον, ανταποκρίνεται στην ώθηση της σκέψης μας.


"Έτσι η σκέψη μπορεί να είναι απίστευτα ισχυρή," είπε το Δρ Hagelin, "και σε εκείνο το βαθύτερο επίπεδο, όταν αναπτύσσεται κατάλληλα μέσω της πρακτικής εξάσκησης, η δυνατότητα να καλλιεργηθεί η επιθυμία μέσα σε εκείνο το απόλυτο, πανταχού παρόν πεδίο, διεγείρει το σύνολο των Νόμων της Φύσης —και όταν αυτό εδραιώνεται, κυριολεκτικά είναι δυνατό να εκπληρωθούν οι επιθυμίες αμέσως, για να επιτευχθεί οτιδήποτε με μόνο την ώθηση της σκέψης.


"Η ταχύτητα της εκπλήρωσης της σκέψης, έχει να κάνει με το πόσο ειδικοί είμαστε να καλλιεργήσουμε αυτήν την σκέψη στο απόλυτο επίπεδο, όπου ο συνολικός Φυσικός Νόμος και όλες οι δυνατότητες είναι μια πραγματικότητα."


Σε ένα αδύνατο επίπεδο σκέψης, η ανθρώπινη φυσιολογία δεν ανταποκρίνεται τέλεια, και βεβαίως οι νόμοι της φύσης στο περιβάλλον δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο της επιφανειακής σκέψης, που είναι σε μεγάλη απόσταση από εκείνο το para πεδίο, την Υπερβατική Σκέψη που διεγείρει το Σύμπαν, ο Δρ Hagelin είπε.


Είναι ακριβώς αυτό που θα αναμέναμε από την κβαντική φυσική, ο Δρ Hagelin συνέχισε. Ο Maharishi εξηγεί και η επιστήμη επιβεβαιώνει, ότι το Σύμπαν είναι δομημένο σε επίπεδα, από το επιφανειακό στο βαθύτερο, από το μακροσκοπικό στο μικροσκοπικό, και επίσης σε κάθε βαθύτερο επίπεδο του Φυσικού Νόμου, από μοριακό σε ατομικό από πυρηνικό σε υποπυρηνικό, η Φύση γίνεται ισχυρότερη.


"Ο κβαντικός κανόνας εγγυάται τον αυξανόμενο δυναμισμό, την αύξηση της δύναμης στις θεμελιώδεις κλίμακες. Όπως σε αυτόν, το ανθρώπινο μυαλό, ενώ βολιδοσκοπεί τα βαθύτερα επίπεδα πραγματικότητας σε πιο λεπτεπίλεπτα επίπεδα σκέψης, ομοίως γίνεται ισχυρότερος, ισχυρότερος, ισχυρότερος, και ακόμη πιο ισχυρός στο επίπεδο της ύπαρξης, της αφηρημένης Υπερβατικής σκέψης.


"Είναι σε εκείνο το επίπεδο όπου μια μικρή ομάδα Γιογκικών Ιπτάμενων, που διεγείρει το πεδίο της Υπερβατικής Ενότητας, το Ενοποιημένο Πεδίο, μπορεί να αλλάξει ριζικά το πεπρωμένο μιας ολόκληρης χώρας." Ο Δρ Hagelin είπε. "Αυτή είναι μια απεικόνιση της δύναμης της σκέψης που ευρέως τεκμηριώνεται επιστημονικά, και αποδεικνύεται, και επιβεβαιώνεται.


"Το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή, στην εκπαίδευση, είναι να αναπτυχθεί η δύναμη της σκέψης, η τάξη και η δύναμη του Νου, και να συλλάβει εκείνο το πεδίο της συνειδητότητας μέσα μας. Κατέχοντας αυτό το para επίπεδο σκέψης, συλλαμβάνεται το πεδίο της ύπαρξης, το οποίο είναι ο απεριόριστος Εαυτός μας. Κατακτήστε τον Εαυτό.
Γνωρίστε τον Εαυτό σας, τον απεριόριστο Συμπαντικό Εαυτό σας, του οποίου η φύση είναι η Αθανασία και η Μακαριότητα."


"Γνωρίστε αυτό μέσω του οποίου οτιδήποτε μπορεί να επιτευχθεί, γνωρίστε αυτό μέσω του οποίου, σύμφωνα με τις Upanishads (ένα κλάδο της βεδικής γραμματείας), τα πάντα μπορεί να γίνουν γνωστά" είπε το Δρ Hagelin.


Έτσι η σκέψη μπορεί να είναι αδύνατη ή ισχυρή, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο κάποιος χρησιμοποιεί το Νου. "Έτσι παρά να ελπίζετε για μια ισχυρότερη, παραγωγική και επιτυχή σκέψη, καλύτερα αναπτύξτε τη άμεσα," ο Δρ Hagelin ολοκλήρωσε. "Βυθιστείτε μέσα. Χρησιμοποιήστε τις αποδεδειγμένες, πανάρχαιες, δοκιμασμένες στον χρόνο- προσεγγίσεις του Maharishi, τον Υπερβατικό Διαλογισμό, το πρόγραμμα TM- Sidhi συμπεριλαμβανομένου του Γιογκικού Πετάγματος —αυτές είναι οι τεχνικές για να εξασφαλιστεί ότι η σκέψη είναι θετικά ισχυρή και ισχυρά θετική, όπου μπορείτε να επιτύχετε τα πάντα χωρίς κόπο, χωρίς προσπάθεια.


"Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη της σκέψης. Κάνοντας λιγότερα, κάνοντας ελάχιστα, μην κάνοντας ουσιαστικά τίποτα, αλλά μόνον υπάρχοντας, επιτύχετε όλα όσα θέλετε να επιτευχθούν για τον Εαυτό μας και για ολόκληρη την χώρα."


"Αυτή είναι η όμορφη, πρακτική εφαρμογή η Σύνοδος για μια Άτρωτη Αμερική, της η Σύνοδος για μια Άτρωτη Ολλανδία, η Σύνοδοι για να κάνουν Άτρωτη την κάθε χώρα.
Εξυψωθείτε στο Αήττητο σήμερα σε όλο και περισσότερες χώρες, κάτω από την έμπνευση του Maharishi,." Ο Δρ Hagelin είπε.
http://www.globalcountry.gr
http://www.hagelin.org/

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Μάγιας, ο μεγαλύτερος πολιτισμός πάνω στη Γή
Μάγιας, ο μεγαλύτερος πολιτισμός πάνω στη Γή

Εισαγωγή


Ίσως να μην υπάρχουν άλλες λέξεις που να χρησιμοποιήθηκαν με τόσο άστοχο και ανεύθυνο τρόπο, όσο οι λέξεις <<πιθανότητα>> και <<σύμπτωση>>. Γιατί σ’αυτές καταφεύγουν οι επιστήμονες, όταν προσπαθούν να εκφράσουν απρόσμενα και ανεξήγητα φαινόμενα. Για πολλά χρόνια θεωρούσαν σύμπτωση το γεγονός πως το σχήμα των ανατολικών ακτών της Βόρειας και Νότιας Αμερικής <<εφαρμόζει>> απόλυτα με το σχήμα των δυτικών ακτών της Ευρώπης και της Αφρικής. Οι τρεις αυτοί ήπειροι ήταν ενωμένες και χώρισαν πριν 1.000.000 χρόνια.
Ήταν σύμπτωση πως οι λαοί της αρχαιότητας και από τις 2 μεριές του Ατλαντικού, έθαψαν τους βασιλιάδες τους μέσα σε τεράστιες πυραμίδες,χωρίς να αναγνωρίζεται η πιθανότητα επικοινωνίας ανάμεσα τους; Έτσι πίστευαν οι ‘ειδικοί’, ώσπου ο Θωρ Χαυερνταλ, πάνω σε ένα πρωτόγονο ιστιοφόρο, ταξίδεψε από την Αίγυπτο μέχρι τα νησιά της Καραϊβικής και απέδειξε πως η πιθανότητα ήταν γεγονός.
Θύελλες πάνω στην επιφάνεια του Ηλίου θα μπορούσαν να επηρεάσουν ραδιοφωνικές εκπομπές στη γη από απόσταση 149.668.710 χλμ; <<Σύμπτωση>>, απάντησαν οι επιστήμονες, μέχρι που οι τεχνητοί δορυφόροι ανακάλυψαν τον ηλιακό άνεμο και απέδειξαν το λάθος τους.
Ο Φρέντ Χόυλ έγραψε στο έργο του : Τα σύνορα της Αστρονομίας πως ΄΄η πιθανότητα είναι μια έννοια ξεπερασμένη΄΄ και έιχε απόλυτα δίκιο. Πρέπει να στρέψουμε τις προσπάθειες μας προς την εξήγηση των φαινομένων και όχι να τα αγνοούμε θεληματικά. Η πιθανότητα και η σύμπτωση είναι δικαιολογίες για την διανοητική μας νωθρότητα.


Κεφάλαιο 1ο
Ανάμεσα στους μυστηριώδης λαούς της γης, οι Μάγιας της Κεντρικής Αμερικής, αποτελούν ένα φαινόμενο μοναδικό. Ανακαλύφθηκαν και ΄΄χάθηκαν΄΄ πάλι για αιώνες. Ο πρώτος Ευρωπαίος που τους μελέτησε και τους περιέγραψε το 1566, ήταν ο Ντιέγκο ντε Λάντα, ο πρώτος Ισπανός επίσκοπος του Γιουκατάν. Μετά εξαφανίστηκαν για 3 ολόκληρους αιώνες. κατά τη διάρκεια του 17ου και του 18ου αιώνα, οι Μάγιας ξεχάστηκαν και οι μεγάλες πόλεις τους πνίγηκαν μέσα στην άγρια βλάστηση της ζούγκλας. Μόλις το 1841, ξαναέγινε λόγος γι’αυτούς σε μια καταπληκτική μελέτη που δημοσίευε ένας νεαρός Αμερικάνος διπλωμάτης, ο Τζών Στέφενς, με τον τίτλο: Επεισόδια από ένα ταξίδι στην Κεντρική Αμερική, Τσίαπας και Γιουκατάν.
Οι επιστήμονες παραδέχονται την αντικειμενικότητα του έργου του Στέφενς και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν της πληροφορίες του.
Εντύπωση κάνει,πως οι αρχαιολόγοι αγνοούν ακόμα ένα μεγάλο μέρος από τις ανακαλύψεις του Στέφενς. Για παράδειγμα περιγράφει κάπου στην έρευνα του ένα αντικείμενο,που θυμίζει μια σύγχρονη τηλεόραση.
Σε ένα μικρό λόφο,λέει ο Στέφενς, που δέσποζε πάνω από την πόλη των Μάγιας, υπήρχε ένα μικρό κυκλικό κτίριο, με ύψος περίπου 2 μέτρα. Όταν ο Αμερικάνος διπλωμάτης μπήκε στο κτίριο αυτό, ανακάλυψε ένα βάθρο κατασκευασμένο από κάποιο αστραφτερό υλικό που έμοιαζε με γυαλί αλλά δεν μπόρεσε να διαπίστωση τη φύση του. Μέσα σε αυτό το δωμάτιο συνεδρίαζαν οι δικαστές των Μάγιας. Όταν έβγαζαν μια απόφαση, ζητούσαν την έγκριση της θεότητας που παρουσιαζόταν στην επιφάνεια ΄΄ενός μαύρου αστραφτερού βάθρου΄΄.
Ένας κοινός άνθρωπος του 1841 δεν μπόρεσε να περιγράψει με σαφέστερο τρόπο μια σύγχρονη συσκευή τηλεόρασης.Όμως όπως θα δούμε παρακάτω η τηλεόραση των μάγιας είναι κάτι διαφορετικό από την σημερινή τηλεόραση που ξέρουμε.

Ο Στέφενς ανέφερε ομοιότητες ανάμεσα στην αρχιτεκτονική των Μάγιας και την Αρχιτεκτονική της Αιγύπτου και της Ελλάδας. Τις ομοιότητες αυτές οι επιστήμονες τις χαρακτηρίζουν και πάλι (επίτηδες?)συμπτώσεις.
Αρχιτεκτονικά στολίδια πάνω στους τοίχους των ερειπίων των Μάγιας μοιάζουν καταπληκτικά, με τον Ελληνικό ισόπλευρο σταυρό.Και εδώ θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για σύμπτωση αλλά ο Στέφενς και οι σύντροφοι του, παρατήρησαν ένα τεράστιο διακοσμητικό κατασκεύασμα από μαρμαρόσκονη, που τους εντυπωσίασε για την καταπληκτική ομοιότητα του σχεδίου τους με τις φτερωτές σφαίρες των ναών τους οι Αιγύπτιοι.
Και δεν είναι μόνο στην Αρχιτεκτονική που υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στους Αιγυπτίους και στους Μάγιας. Το ίδιο συμβαίνει και στην γλυπτική. Τα γλυπτά των Μάγιας εντυπωσίασαν τον Στέφενς για την ομοιότητα που παρουσιάζουν προς τα αιγυπτιακά αγάλματα.
Αλλά οι επιστήμονες αμφιβάλλουν και θεωρούν συμπτώσεις τις καλλιτεχνικές ομοιότητες ανάμεσα στους Μάγιας και στους Έλληνες, στους Σουμέριους, στους Βαβυλώνιους, στους Κινέζους, στους Αφρικανούς, στους Κέλτες.
Αρνούνται να εξηγήσουν τις παραδόσεις των μάγιας για τη Μού.Δεν μπορούν να δεχτούν το γεγονός ότι ο Στέφενς περιγράφει μια τηλεόραση το 1841!Κεφάλαιο 2ο


ΟΙ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΙΣ ΜΑΓΙΑΣ
Ποιοι είναι οι μάγιας; Η καλύτερα, τι είναι οι Μάγιας;
Τα χαρακτηριστικά των Μάγιας είναι μοναδικά. Οι θεοί των Μάγιας δεν μοιάζουν με κανέναν άλλο θεό και δεν έχουν καμία σχέση με της θεότητες των Αζτέκων, των Τολτέκων και των Ίνκας. Οι θεοί των άλλων λαών της Κεντρικής Αμερικής διψούν για αίμα και λατρεύουν τον πόλεμο, με άλλα λόγια αντικαθρεφτίζουν τις αντιλήψεις των πιστών τους.
Όμως παρόλο ότι οι γείτονες των Μάγιας ήταν άγριοι και φιλοπόλεμοι, τα τείχη τους δεν έχουν ίχνη από μεγάλες μάχες και πολιορκίες, ούτε στα ερείπια των πολεών τους βρέθηκαν όπλα. Πώς όμως προστάτευαν τον εαυτό τους;
Τα κείμενα των Μάγιας αντί να μας φωτίζουν μα μπερδεύουν ακόμη περισσότερο. Υπάρχουν σήμερα 2 εκατομμύρια Μάγιας που ζουν στην Κεντρική Αμερική. Οι γλώσσα που μιλάνε υπάρχει σε χιλιάδες επιγραφές αλλά δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα αποτελέσματα της προσπάθειας αποκρυπτογράφησης της γλώσσας τους για να μάθουμε τα μυστικά τους.
Οι ΄΄ ειδικοί΄΄ δεν μπορούν ακόμα να εξηγήσουν πως οι Μάγιας, που ζούσαν χαμένοι στα βάθη της τροπικής ζούγκλας κατάφεραν να μεταφέρουν μεγάλες πέτρες(που ζύγιζαν από 20 τόννους και άνω), χωρίς να έχουν δρόμους ή ισχυρά μεταφορικά μέσα. Πως έχτισαν ένα μεγάλο πλήθος πέτρινων ναών και πυραμίδων παρόλο που δεν υπήρχε καθόλου πέτρα στην περιοχή του;
Ένα άλλο μυστήριο, είναι ότι οι Μάγιας αρνήθηκαν να πολεμήσουν ενάντια στους Ισπανούς κατακτητές, ενώ οι Αζτέκοι και οι Ίνκας που αντιστάθηκαν , νικήθηκαν και καταστράφηκαν. Τι έκανε λοιπόν,τους Ισπανούς κατακτητές να αποφύγουν μια σύγκρουση με τους Μάγιας; Πως κατάφεραν οι Μάγιας, κρυμμένοι μέσα στη ζούγκλα να εξαφανιστούν από το πρόσωπο της ιστορίας για 3 ολόκληρους αιώνες;
Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΙΝΔΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ


Η γνωστότερη θεωρία για την καταγωγή των Ινδιάνων της Αμερικής, υποστηρίζει πως οι άνθρωποι αυτοί είναι Μογγόλοι,που μετανάστευσαν μαζικά εδώ και 25.000 χρόνια. Η θεωρία αυτή δεν συμφωνεί με τα αρχαιολογικά ευρήματα.Υπάρχουν βέβαια και άλλες θεωρίες που υποστηρίζουν 1002 πράγματα αλλά δεν θα το αναλύσω αυτή τη στιγμή.
Το αίνιγμα της καταγωγής των Μάγιας γίνεται ακόμα πιο ανησυχητικό,απο το γεγονός ότι πως ο πολιτισμός τους ξεπερνάει κατά πολύ το μέσο πολιτιστικό επίπεδο των άλλων αρχαίων λαών του πλανήτη μας. Από που όμως προέρχονται οι Μάγιας;
Μοιάζουν σαν να μην ακολουθούν το κοινό εξελικτικό ρυθμό της Γης. Οι ερευνητές του διαστήματος έχουν αποδείξει πως σε κανέναν από τους πλανήτες του ηλιακού μας συτήματος, δεν υπάρχει εξελιγμένος πολιτισμός.άλλα αυτό συναίβεναι πάντοτε;Μήπως υπήρξε ζωη και πολιτισμός στον μυστηριώδη πλανήτη Χ (Nibiru),που η ύπαρξη του αποδείχθηκε για πρώτη φορά με έναν παράξενο μαθηματικό νόμο;


Το νόμο αυτό τον ανακάλυψε ο Γερμανός Αστρονόμος Μπόντε.
Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: mponte 1.jpg Εμφανίσεις: 458 Μέγεθος: 27,8 KB
Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: mponte 2.jpg Εμφανίσεις: 516 Μέγεθος: 73,6 KB


Το 1976 που ο Μπόντε διατύπωσε το νόμο του,ήταν γνωστοί μόνο 6 πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος,(ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γή, ο Άρης, ο Δίας και ο Κρόνος). Το 1871 ο Γάλλος Αστρονόμος σέρ Ουίλιαμ Χέρσελ ανακάλυψε έναν ακόμη πλανήτη τον Ουρανό. Υπολόγισε την απόσταση του από τον Ήλιο και απέδειξε πως ο νόμος του Μπόντε ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα,απόλυτα στις αληθινές διαπλνατικές αποστάσεις.


Χρησιμοποιώντας λοιπόν τον πλέον διάσημο νόμο του Μπόντε,όλοι οι Αστρονόμοι άρχισαν να ψάχνουν τον Πλανήτη Χ ανάμεσα στον Άρη και στον Δία.Αντί όμως να ανακαλύψουν τον πλανήτη χ ανακάλυψαν μια ζώνη από αμέτρητα αστρικά σωματίδια που την ονόμασαν :Αστεροειδή


Τι είναι όμως ο Αστεροειδής και πως σχηματίστηκε;
Πολλοί αστρονόμοι πιστεύουν πως ο Αστεροειδής είναι τα υπολείμματα ενός πλανήτη που υπήρχε κάποτε ανάμεσα στον Άρη και στον Δία.


Εαν ήταν ο πλανήτης Χ για πιο λόγο διαλύθηκε;
Ένας αστρονόμος,απέδειξε πως ούτε μια πυρηνική έκρηξη δεν θα μπορούσε να προκαλέσει τόσο μεγάλη καταστροφή....εκτός αν προκλήθηκε στον ίδιο τον πυρήνα του πλανήτη!Μια τέτοια καταστροφή δεν θα μπορούσε να εξηγηθεί σαν ένα φυσικό γεωλογικό φαινόμενο, όπως η έκρηξη ενός ηφαιστείου ή την εκδήλωση ενος σεισμού. Έτσι μας μένει μόνο η πιθανότητα της τεχνητής έκρηξης,άσχετα αν προκλήθηκε από ατύχημα ή σκοπιμότητα.


Τα κείμενα των Μάγιας,μας αναφέρουν μια τέτοια έκρηξη. Παρόλο ότι πολλοί απο τους αρχαίους λαούς προκαλούν την κατάπληξη των επιστημόνων με τις αστρονομικές γνώσεις τους, η ανάμνηση της έκρηξης του Πλανήτη Χ δεν σημειώνεται ούτε στην Κινέζικη,ούτε στην Αιγυπτιακή , ούτε στην βαβυλωνιακή, ούτε στην σουμεριακή κειμενογραφία. Μελετώντας όμως την περίπτωση των Μάγιας, βρίσκουμε πως ο λαός αυτός ασχολείται με αριθμούς που εκφράζουν δεκάδες χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.


Μια από τις επιγραφές των Μάγιας, που δεν αποκρυπτογραφήθηκε ακόμα στο σύνολο της, αναφέρει γεγονότα που συνέβησαν πριν 400.000.000 χρόνια.Και φαίνεται πως οι Μάγιας γνώριζαν την καταστροφή του πλανήτη Χ,γιατί αυτή η έκρηξη είχε άμεση επίδραση στις κλιματολογικές συνθήκες της Γής.Ποια ήταν η αντίδραση των Μάγιας,αυτών των ξένων σε ξένη χώρα,όταν είδαν τον πλανήτη Χ,πιθανότατα την πρώτη τους βάση και κέντρο επαφής με το δικό τους ηλιακό σύστημα να διασπάται σε αμέτρητα αστρικά σωματίδια; Ποίο ήταν το λάθος τους; Ποιές άγνωστες δυνάμεις απελευθερώθηκαν;


Η έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα,στην Ινδονησία εκτιμήθηκε 26 φορές ισχυρότερη από τη μεγαλύτερη υδρογονοβόμβα έχει κατασκευαστεί μέχρι το 1989 και στην πραγματικότητα η ισχύ της δεν ξεπέρασε ούτε το 1/5 της δύναμης που απελευθερώθηκε απο την έκρηξη της Σαντορίνης το 1470 π.χ.
Τι ισχύ είχε η έκρηξη που διέλυσε τον πλανήτη Χ;


Υπάρχουν θρύλοι που μιλούν για συνταγές και τύπους κατασκευής εκρηκτικών υλών των Μάγιας,τύποι που είναι κρυμμένοι στο εσωτερικό αγαλμάτων φτιαγμένων από νεοφρίτη. Τα αγάλματα αυτά βρίσκονται χαμένα μέσα στην τροπική ζούγκλα. Πριν το 2ο Π.Π(Παγκόσμιο Πόλεμο), οι θρύλοι αυτοί έμοιαζαν δημιουργήματα της λαϊκής φαντασίας και είχαν χαρακτηριστεί <<απίθανοι>>.


Σήμερα,οι επιστήμονες μοιάζουν να αναθεωρούν τη στάση τους απέναντι σε αυτά τα φανταστικά παραμύθια, Οι γεωλόγοι και οι φυσικοί μελετούν κάθε μετεωρίτη που πέφτει στη Γή. Οι μετεωρίτες δεν είναι τίποτε άλλο από κομμάτια του Πλανήτη Χ,που μπαίνουν στην ατμόσφαιρα μας σαν ΄΄διάττοντες αστέρες΄΄. Πολλοί από τους μετεωρίτες περιέχουν μια σημαντική ποσότητα απο τιτάνιο,ένα στοιχειό πολύ πιο σκληρό από το ατσάλι και με μισό βάρος απο αυτό. Τιτάνιο βρέθηκε και στη Σελήνη καθώς και στα βουνά της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής


Σύμπτωση;


Μέταλλα σαν το σίδερο ,το νικέλιο και το τιτάνιο είναι τόσο σπάνιο στο διάστημα ΄ώστε αποτελούν πραγματική πρόκληση για διαστημικούς ταξιδιώτες απο ηλιακά συστήματα που απέχουν εκατοντάδες έτη φωτός από τον πλανήτη μας. Μήπως,πριν από μερικές εκατοντάδες χρόνια ήρθαν οι Μάγιας στο ηλιακό μας σύστημα και σε συνέχεια στη Γή μας,αναζητώντας σπάνια μεταλλεύματα;
Μήπως τα ορυκτά αποθέματα του πλανήτη μας τους συγκινούν ακόμα έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν μια νέα επίσκεψη;


Είναι σύμπτωση πως οι εγκαταστάσεις των μάγιας γειτονεύουν πάντοτε με πλούσια κοιτάσματα;

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΗ διαστημική εποχή άρχισε επίσημα στη Γή τον Οκτώβρη του 1958, όταν οι Ρώσοι εξαπέλυσαν των πρώτο τεχνητό δορυφόρο τους, το γνωστό Σπούτνικ. Η προσπάθεια αυτή άρχισε βέβαια πολύ νωρίτερα,ήδη από το τέλος του 2ου Π.Π. Γιατί εκδηλώθηκε ξαφνικό ενδιαφέρον να πάει ο άνθρωπος στη Σελήνη; Γιατί Αμερική και Ρωσία ξόδεψαν δισεκατομμύρια δολάρια για να φωτογραφήσουν την αθέατη πλευρά της Σελήνης τη στιγμή που η ανθρωπότητα δεν είχε συνέλθει από την τραγική και πολυαίμακτη εμπειρία;


Είναι σύμπτωση το γεγονός πως οι 2 υπερδυνάμεις της διαστημικής εποχής,ξοδεύουν χρόνο και χρήμα για τη μελέτη των Μάγιας;


Η μελέτη των μάγιας είχε αποκτήσει πρωταρχική σημασία στα Πανεπιστήμια της Καλιφόρνιας,της Οκλαχόμα,της Μασαχουσέτης και του Κονέκτικουτ.Το ίδιο ενδιαφέρον έδειξαν και οι Σοβιετικοί.Ήδη από το 1961, οι Αμερικανοί επιστήμονες προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με εξωγήινους πολιτισμούς αλλά δεν κατάφεραν τίποτα μέχρι που οι Σοβιετικοί κατέγραψαν διαστημικά εξωγήινα μηνύματα στο αστεροσκοπείο Γκόρντον και 3 χρόνια αργότερα το 1969 η Τατιάνα Προσκουριάκωφ παραδέχτηκε την άμεση σχέση τους με τα ιερογλυφικά σχέδια των Μάγιας.Γιατί οι Αμερικάνοι και Ρώσοι συμφώνησαν να πραγματοποιούν από κοινού κάθε νέα διαστημική εξερεύνηση;


Τι είδους πληροφορίες για τη Γή και τη Σελήνη άντλησαν απο τις επιγραφές τω Μάγιας και γιατί δεν τις δημοσιεύουν;


Τέλος,το σημαντικότερο ερώτημα είναι:
Όλα αυτά τα ερειπωμένα μνημεία και οι θρύλοι για τους χαμένους λαούς είναι μια μουχλιασμένη ιστορία που παρουσιάζει ενδιαφέρον μόνο γαι τους αρχαιολόγους ή τα κείμενα των Μάγιας περιέχουν ένα φριχτό προμήνυμα για το άμεσο μέλλον της ανθρωπότητας;


Σε όλη την υπόθεση που αφορά αυτό τον παράξενο λαό,υπάρχει κάτι που απαιτεί ευαισθησία και ανοιχτό μυαλό,διαφορετικά Ρώσοι και Αμερικάνοι δεν θα ξόδευαν κάθε χρόνο εκατομμύρια δολάρια πάνω στους Μάγιας.Μήπως θα έπρεπε να αναρωτηθούμε όχι το τι ήταν οι Μάγιας, αλλά το τι θα είναι; Οι μάγιας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μας,περιμένουν άδικα;Αυτό το τελευταίο σημείο έχει ζωτική σημασία για την ανθρωπότητα,Το μέλλον της μπορεί να εξαρτηθεί από την απάντηση. Και ίσως πολύ σύντομα,θα μάθουμε τη σημασία των μηνυμάτων από το διάστημα,που με τόση αγωνία καταγράφουν Σοβιετικοί και Αμερικανοί επιστήμονες.


Πηγές:
 • Audouze,jean and Vauclair,sylvie,L'astrophysique Nucleaire. Paris: Presses.Universitaires de France,1972
 • Asimov, Isaac,Fact and Fancy.New York: Discus Ed.March 1972
 • Chang, Kwang-chih.''Relative Cronologies of China to End of the Chou'',in Cronologies in old World Archaelogy.ed.Robert W.Ehrich.
 • Chicago:University of Chicago Press,1934
 • Eric και Craig umland: Μυστήρια από την αρχαιότητα,διπλωματούχοι της Σχολής Αρχαίων Πολιτισμών του Σικάγου.
Κεφάλαιο 3ο

Το αριθμητικό σύστημα των Μάγιας

Το αριθμητικό σύστημα των Μάγιας, χαρακτηρίστηκε από τους επιστήμονες σαν μια από τις καταπληκτικότερες συλλογές του ανθρωπίνου νου ή σαν ένα από τα μεγαλύτερα διανοητικά επιτεύγματα του ανθρώπου.Οι Μάγιας χρησιμοποίησαν ένα αριθμητικό σύστημα που περιείχε την αφηρημένη έννοια του αριθμού 0, όπως περίπου κι εμείς σήμερα.Ο Σ.Μόρλεϋ στο βιβλίο του Οι αρχάιοι Μάγιας γράφει:


Κάπου ανάμεσα στον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ, το ιερατείο ανακάλυψε και χρησιμοποίησαν ένα αριθμητικό σύστημα που περιέχει την μαθηματική έννοια του 0.


Ποιος ήταν ο λόγος, όμως που έκανε ένα κοινό αγροτικό λαό,χαμένο μέσα στα βάθη της ζούγκλας να ασχοληθεί με ένα τόσο περίπλοκο μαθηματικό σύστημα; Οι Έλληνες , οι Αιγύπτιοι , οι Βαβυλώνιοι δημιούργησαν αξιοθαύμαστους πολιτισμούς με πολύ κατώτερες μαθηματικές συλλήψεις.
Όσο αφορά το ιερατείο,πουθενά στον κόσμο δεν αποτέλεσε την προοδευτική και δημιουργική τάξη ενός λαού. Τα ιερατεία διατήρησαν τις παραδόσεις του λαού τους.
Η καθολική Εκκλησία διατήρησε τη λατινική γλώσσα και το ρωμαϊκό δίκαιο. Οι ιερείς της Βαβυλώνας διατήρησαν τη σουμεριακή γλώσσα,πολλούς αιώνες μετά την εξαφάνιση του σουμεριακού κράτους.
Έτσι είναι πιθανότερο πως οι ιερείς των Μάγιας δεν δημιούργησαν το αριθμητικό σύστημα αλλά το διατήρησαν σαν αρχαία παράδοση με σκοπό να το μεταδίδουν στις επόμενες γενιές με αποτέλεσμα την κατανόηση πολύπλοκων μαθηματικών τύπων.


Η Χρονολογική έκφραση των Μάγιας


20 κιν (μέρες) είναι ίσα με 1 ουινάλ (20ήμερο μήνα)
18 ουινάλ είναι ίσα με 1 τούν (360 ημέρες)
20 τούν είναι ίσα με 1 κατούν (7,200 ημέρες)
20 κατούν είναι ίσα με 1 μπακτούν (144,000 ημέρες)
20 μπακτούν είναι ίσα με 1 πικτούν (2,880,000 ημέρες)
20 πικτούν είναι ίσα με 1 καλαμπτούν (57,600,000 ημέρες)
20 καλαμπτούν είναι ίσα με 1 κιντσιλτούν (1,152,000,000 ημέρες)
20 κιντσιλτούν είναι ίσα με 1 αλαούτουν (23,040,000,000 ημέρες)


Με άλλα λόγια,οι Μάγιας μετρούσαν το χρόνο με μονάδες που αντιστοιχούν σε περισσότερες απο 23,000,000,000 ημέρες!!!
Μία από τις επιγραφές των Μάγιας,που βρέθηκε στην τοποθεσία Κιρίγκα,αναφέρει γεγονότα που έγιναν πριν απο 90,000,000 χρόνια.Επίσης,βρέθηκε ακόμη μια επιγραφή στο ίδιο μέρος που αναφέρεται σε χρονολογίες γύρω στο 400,000,000 χρόνια!!!!!!!!!!
Ο Σ.Μόρλεύ λέει πως η Μάγιας είχαν υπολογίσει το ηλιακό έτος με την ακρίβεια των σύγχρονων αστρονομικών οργάνων και είχαν διαχωρίσει το φαινομενικά έτος από το πραγματικό. Μόλις τα τελευταία χρόνια οι αστρονόμοι κατόρθωσαν να υπολογίσουν με ακρίβεια το χρόνο της περιστροφής της γης γύρω από τον ήλιο. Οι μάγιας,πολλούς αιώνες πριν από μας διατύπωσαν πάνω στις επιγραφές τους πως το έτος αποτελείται από 365,2420 ημέρες.Αλλά οι γνώσεις των Μάγιας δεν σταματούν εδώ. Εκτός από το ηλιακό έτος,υπολόγισαν το σεληνιακό και τις κινήσεις της Αφροδίτης,πάντοτε με μια καταπληκτική ακρίβεια,που απαιτεί χρήση περιπλοκών οργάνων.
Πως μπόρεσαν οι Μάγιας να κάνουν τέτοιου είδους υπολογισμούς ακριβείας; Μόνο με την ιερατική παράδοση; Τι αντιπροσωπεύει η περίφημη Πουέρτα ντέλ Σόλ (η Πύλη του Ηλίου); Το μνημείο αυτό αποτελούσε έναν πραγματικό γρίφο για τους αρχαιολόγους πριν πολλά χρόνια,μέχρι που ανακάλυψαν ότι αποτελεί ένα ημερολόγιο το οποίο υπολόγιζε το έτος της Αφροδίτης και ότι έδειχνε αναπαραστάσεις διαστημοπλοίων.
Προβληματισμός υπάρχει για το σημείο εκκίνησης των Μάγιας σε σχέση με τους άλλους λαούς και αυτό γιατί ενώ,το ελληνικό σημείο εκκίνησης θεωρείτε από την πρώτη ολυμπιάδα το 776 π.χ,το ίδιο και με την ίδρυση της ρώμης το 753 πχ…Το σημείο εκκίνησης των Μάγιας θεωρείτε από τους επιστήμονες φανταστικό.
Το χρονολογικό σημείο εκκίνησης τοποθετείται από κάποιους επιστήμονες το 3113 πχ. Οι αρχαιολογικές έρευνες απέδειξαν πως το αρχαιότερο πήλινο απόσπασμα,που βρέθηκε στη Βόρεια Κολομβία χρονολογείται από το 3100 πχ.
Οι παραδόσεις του φανταστικού αυτού λαού,αναφέρουν μερικές <κοσμικές>> καταστροφές. Από τις καταστροφές αυτές αρχίζει κάθε φορά μια νέα μέτρηση του χρόνου.Όπως θα δούμε σε άλλο κεφάλαιο η πρώτη εγκατάσταση των Μάγιας έγινε πάνω στο έδαφος της Ανταρκτικής.Αργότερα στην εποχή των Παγετώνων (600,000-100,000 πχ) υποχρεώθηκαν να δημιουργήσουν νέες αποικίες,βορειότερα και στη συνέχεια να δημιουργήσουν νέο σύστημα αρίθμησης.Μετά το τέλος των παγετώνων και την άνοδο της στάθμης των Ωκεανών αναγκάστηκαν να μετακινηθούν για ακόμη μια φορά,έτσι δημιούργησαν και πάλι ένα καινούριο αριθμητικό σύστημα.
Απίστευτο;
Πράγματι,μοιάζει απίστευτο. Άλλα δεν είναι απίστευτο να βρίσκει κανείς παραδόσεις και τις επιγραφές ενός <<πρωτόγονου>> λαού στοιχεία που καταγράφουν με ακρίβεια το χρόνο περιστροφής της γής γύρω από τον ήλιο και τους χρόνους διακίνησης των άλλων ουράνιων σωμάτων,όπως η Σελήνη και η Αφροδίτη;


Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ


Από τις πληροφορίες που αναφέραμε μέχρι εδώ καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η Μάγιας είχαν μανία με το χρόνο.
Ποιος ήταν ο λόγος αυτής της μανίας,αυτού του πάθους για τη μέτρηση του χρόνου;
Ξέρουμε πως ο χρόνος αποκτά τεράστια σημασία γι αυτόν που περιμένει κάτι,άσχετα αν αυτό λέγεται Χριστούγεννα,διακοπές,έκλειψη,Μεσσίας…ή αποστολή σωτηρίας.
Τι περιμένουν οι Μάγιας; Μήπως υπολόγισαν το χρόνο που χρειάζεται για να φτάσει ένα σήμα απελπισίας από τη Γη μέχρι τον πλανήτη τους και το χρόνο που χρειάζεται για να ταξιδέψει από κει μέχρι εδώ μια αποστολή σωτηρίας;
Αν το σήμα και η αποστολή ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός(300.000 χλμ\δευτερ.) θα χρειαστούν εκατοντάδες ή χιλιάδες γήινα χρόνια μέχρι να φτάσει η αποστολή στη Γη.
Μήπως αυτός είναι ο λόγος της Μανίας των Μάγιας με το χρόνο;
Οι Μάγιας υπολόγισαν πόσο χρόνο θα μπορούσαν να αντέξουν με τα λιγοστά αποθέματα που είχαν στη διάθεση τους, ακόμα και αν κατασκεύαζαν γιγάντιες αποθήκες ενέργειας (πυραμίδες);


Ο Φρίντριχ Κάτς στο βιβλίο του : Οι Αρχαίοι Αμερικάνικοι Πολιτισμοί υπογραμμίζει,
Προκαλούν κατάπληξη οι αστρονομικές γνώσεις των Μάγια, αν σκεφτεί κανείς πως, σε σύγκριση μ’αυτές η τεχνολογική τους πρόοδος ήταν μηδαμινή. Το ιερατείο τους κατάφερε να υπολογίσει με ακρίβεια το χρόνο της περιστροφής της Αφροδίτης γύρω από τον Ήλιο και ακόμα να προβλέψει τις εκλείψεις του Ήλιου στη Γη. Τη στιγμή που οι Ισπανοί εισέβαλαν στη χώρα τους, οι Μάγιας χρησιμοποίησαν ένα ημερολόγιο μεγαλύτερης ακρίβειας από το Ιουλιανό που ακολουθούσε τότε ολόκληρη η Ευρώπη.
__________________


Κεφάλαιο 4ο

Η Γλώσσα των Μάγιας


Λίγο μετά την κατάκτηση της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής από τους Ισπανούς,ανακαλύφθηκε το βιβλίο Σιλάν Μπααλάαμ ή αλλιώς Ερμηνευτής Πάνθηρας
Ο Ερμηνευτής Πάνθηρας, ήταν διακριτικός τίτλος μιας ειδικής τάξης ιερέων των Μάγιας,κάτι σαν μάντης και αρχειοφύλακας. Σκοπός του ήταν, η τήρηση των παραδοσιακών γνώσεων και η διαφύλαξη των αρχείων κάθε πόλης-κράτους των Μάγιας.
Το εντυπωσιακότερο στοιχείο του βιβλίου είναι η γλώσσα του. Έχει γραφτεί στη γλώσσα ‘Ζουγιούα’.Τι ήταν το Ζουγιούα; Σύμφωνα με τη γνώμη των αρχαιολόγων πρόκειται για μια <<μυθική>> τοποθεσία. Αυτή η γλώσσα ήταν μια μυστική διαλεχτος που διατηρήθηκε από τον κλειστό ηγεμονικό κύκλο τον Μάγιας και διδάχτηκε από πατέρα σε γιο,με σκοπό να διαφυλαχτεί η <<καθαρότητα>> της ηγεμονικής τάξης.Στη συνέχεια γινόταν ένα είδος εξετάσεων με σκοπό να εξακριβωθεί πως η εκλεκτική κάστα των Μάγιας διατηρούσε την αγνότητα της και πως δεν είχε ανακατευτεί με κατώτερα άτομα.


Πόσο μεγάλο είναι το μέρος από τις πανάρχαιες γνώσεις που κατάφεραν να διατηρήσουν οι Μάγιας;
Η 2η ερώτηση από τον Ερμηνευτή Πάνθηρα λέει:
<<Άφησε τους να φύγουν κι εξέτασε τα πανέξυπνα μυαλά του ουρανού. Ο ηγεμόνας πρέπει να δει την έκταση τους. Μια κόλλα από ρετσίνι είναι τα μυαλά του ουρανού.


Πρόκειται για μια ερώτηση,που θα χρησιμοποιηθεί σε μια εξέταση; Η μήπως διαταγής Οι παραδόσεις μας λένε πως οι ιερείς πήγαιναν στο <<μαύρο αστραφτερό μάρμαρο>> (βλ.Στέφενς-1ο Κεφάλαιο) που στην επιφάνεια του εμφανιζόταν το πρόσωπο της θεότητας,για να παραλάβουν τους χρησμούς τους. Ήταν χρησμοί τα λόγια του θεϊκού προσώπου ή εντολές και οδηγίες από την ηγεσία του άγνωστου πλανήτη προς την τοπική κυβέρνηση της επίγειας βάσης;


Η τελευταία φράση του ερωτήματος αποτελεί γρίφο. Είναι εύκολο να τον χαρακτηρίσουμε σαν ανοησία. Αλλά ποιο λόγο είχαν οι πάνσοφοι ιερείς των Μάγιας να καταγράψουν και να διατηρήσουν τέτοιες ανοησίες; Ξέρουμε πως οι κυβερνήσεις όλων των εποχών χρησιμοποιούσαν κι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν συνθηματικούς κώδικες για να διαφυλάξουν τα μυστικά τους. από πρώτη όψη, τα συνθηματικά κωδικοποιημένα μηνύματα μοιάζουν για ανοησίες. Την ίδια μεθοδολογία ακολούθησαν και οι Μάγιας,με αποτέλεσμα να προβληματίσουν σήμερα όλους τους σοφούς της Γης με τις <<ανόητες>> φράσεις τους.


Η ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΓΙΑΣ


Σύμφωνα με τη γνώμη του καθηγητή Σ.Μόρλεϋ η γραφή των Μάγιας αποτελεί μια πανάρχαιη παράδοση που διατηρήθηκε μέχρι και τις ημέρες μας. από όλους τους προκολομβιανούς αμερικάνικους λαούς,μόνο οι Μάγιας δημιούργησαν ένα σύστημα γραφής.
Ο Α.Μ. Τώζερ παρατηρεί πως η <<γλώσσα>> των μάγιας διαφέρει τελείως από τις υπόλοιπες γλώσσες της κεντρικής Αμερικής και του Μεξικού.
Ακόμη και σήμερα οι επιστήμονες διδάσκουν στα πανεπιστήμια πως οι<< Ινδιάνοι της Αμερικής>> ήρθαν εδώ από τη Μογγολία, πριν 25.000 χρόνια και αφού διέσχισαν τον Καναδά,τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό,έφτασαν στην Κεντρική Αμερική,όπου διασπάστηκαν σε πολυάριθμες αλλόγλωσσες ομάδες-φυλές.
Είναι δύσκολο να αναζητήσουμε μια λογικότερη εξήγηση;
Οι Ίνκας αγνοούσαν τελείως την γραφή. Οι Αζτέκοι και οι Τολτέκοι χρησιμοποιούσαν απλοϊκή σημειογραφία,στην πραγματικότητα μνημονικά τεχνάσματα,που τα σύμβολα τους αποτελούν μια κακή μίμηση του τέλειου ιερογλυφικού συστήματος των Μάγιας.


Ο Νταίβιντ Ντίριτζερ λέει:
από τη στιγμή εμφάνισης τους, η γραφή, η αστρονομική γνώση και οι μαθηματικές συλλήψεις των Μάγιας εκδηλώνονται απόλυτα ανεπτυγμένες,πράγμα που προϋποθέτει μια προγενέστερη εξελικτική διαδικασία. Για αυτήν αγνοούμε τα πάντα...


Οι επιστήμονες δεν μπορούν να συμφωνήσουν ακόμα και για τον τύπο της γραφής των Μάγιας. Αν πρόκειται δηλαδή για φθογγική,όπου το κάθε σύμβολο αντιπροσωπεύει έναν ηχόφθογγο η για ιδεογραφική,όπου το κάθε σύμβολο υποδηλώνει μια έννοια λέξη.
Μήπως οι Μάγιας έκαναν επίτηδες δυσνόητη τη γραφή τους για να μην μπορούν να την κατανοήσουν οι <<βάρβαροι>>;
Αυτή την άποψη διατύπωσαν μερικοί επιστήμονες αλλά ως συνήθως αγνοήθηκαν παντελώς.Γενικά,οι επιστήμονες συμφωνούν στο ότι η γλώσσα των μάγιας δεν μοιάζει με καμία άλλη γλώσσα του πλανήτη μας και αυτό επειδή οι πρώτοι μάγιας την έφεραν στον πλανήτη μας από το μακρινό ηλιακό τους σύστημα.


Υμνοι,προσευχες,ιστοριες ή ανοησιες


Ένα άλλο σημείο διαφωνίας,σε ό,τι αφορά την αποκρυπτογράφηση των επιγραφών των Μάγιας, είναι το είδος του περιεχομένου τους. Οι επιστήμονες από την στιγμή που παραδέχτηκαν πως τα κείμενα αυτά είναι δημιουργήματα του ιερατείου,πίστεψαν πως το περιεχόμενο των κειμένων αποτελείται βασικά από θρησκευτικούς ύμνους,προσευχές και τελετουργίες. αυτή τη θεωρία τη συναντάμε σε όλα σχεδόν τα βιβλία που ασχολούνται με τον πολιτισμό των Μάγιας. Ωστόσο , το βιβλίο Σιλάν Μπαλάαμ δεν περιέχει ύμνους,ούτε προσευχές,ούτε ιεροτελεστίες και γιαυτό οι ειδικοί το χαρακτηρίζουν σαν ένα σύνολο από ανοησίες. φαίνεται πως τους λείπουν τα κομμάτια για να συμπληρώσουν την εικόνα.Γρίφοι και ανοησίες.Σύμφωνοι.Αλλά γιατί καταγράφτηκαν σε ποιόν απευθύνονται; Ξέχασαν οι επιστήμονες πως οι γρίφοι έχουν συνήθως μια λύση;Μήπως πίσω από τις ανοησίες κρύβονται αλήθειες που για κάποιους λόγους δεν θα ήθελαν να μαθευτούν;;;;;
Το 1966 η Τατιάνα Προσκουριάκωφ ανακοίνωσε πως έκανε μια προσπάθεια να αποκρυπτογραφήσει μερικές από τις επιγραφές των Μάγιας, κι ότι κατά τη γνώμη της,τα κείμενα αυτά είναι καταγραφή πραγματικών ιστορικών γεγονότων. Άλλος ένας γρίφος; Η και άλλες ανοησίες ;


Σε μια ιδανική περίπτωση θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε τους μάγιας να μας πουν την ιστορία τους με λεπτομέρειες .Ίσως έτσι θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν και όλοι οι ερευνητές μας. Αλλά εμείς θα είμασταν σε θέση να κατανοήσουμε τους μάγιας; Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι επιγραφές τους μιλούν για γεγονότα που έγιναν πριν από 90 έως 400 εκατομμύρια χρόνια. Διαθέτουμε λοιπόν,τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοήσουμε τόσο μακρινές εποχές;
Έργα του Διαβόλου


Δυστυχώς για ακόμη μια φορά ο φανατισμός της θρησκεείας κατέστρεψε τα πάντα.
Μόνο 3 χειρόγραφα γλίτωσαν από τις φλόγες του ισπανικού φανατισμού. Ποιο ήταν το περιεχόμενο των άλλων χειρογράφων; Οι ισπανοί έκαψαν τεράστιες βιβλιοθήκες. Σύμφωνα με μια μαρτυρία τα βιβλία περιέιχαν την ιστορία και την επιστήμη των Μάγιας. Οι ιερείς τους,υποχρεώθηκαν να μεταφράσουν προφορικά μερικά αποσπάσματα στα ισπανικα. Οι ισπανοί κατάλαβαν αρκετά απο την απλή ανάγνωση και αποφάσισαν πως αυτά τα βιβλία ήταν (έργα του διαβόλου).Έτσι τα πέταξαν στη φωτιά.


Το 1800 περίπου,άρχισε το ενδιαφέρον για τη γλώσσα των Μάγιας,οι επιστήμονες έλπιζαν πως θα βρουν κάποιο μνημείο σαν και αυτό της στήλης της ροζέτας. Το 1865 πίστεψαν πως βρέθηκε κάτι τέτοιο. Ανακαλύφθηκε το βιβλίο του πρώτου ισπανικού επισκόπου του Γιουκατάν, Ντιέγκο Ντε λάντα , με τίτλο: Relacion de las Cosas de Yucatan.,ξεχασμένο για 3 ολόκληρους αιώνες. Ο επίσκοπος ήταν υπεύθυνος για την καταστροφή των βιβλίων των Μάγιας,αλλά πριν τα κάψουν όλα,ζήτησε από τους ιερείς των Μάγιας να του μεταφράσουν κάποια αποσπάσματα από συγκεκριμένα βιβλία.
Στο βιβλίο του,ο επίσκοπος περιγράφει το ημερολόγιο των Μάγιας και παρουσιάζει μια φθογγική ερμηνεία των γραφικών συμβόλων τους,χρησιμοποιώντας ένα αλφάβητο απο 29 χαρακτήρες.Το βιβλίο του ισπανού επισκόπου αποκρυπτογραφεί τα αριθμητικά σύμβολα των μάγιας ,τους χαρακτήρες που χρησιμοποιόυσαν για να εκφράσουν τις ημέρες,εβδομάδες,χρόνια και δίνει λίγα στοιχεία για τις αστρονομικές γνώσεις τους.
από τα σύμβολα που παρατηρούμε σήμερα στις επιγραφές,μόνο το 1/3 είναι γνωστό. Τα υπόλοιπα είναι άγνωστα και ανεξιχνίαστα.Εκτός όμως,από τις επιγραφές και τα βιβλία που καταστράφηκαν, μήπως υπάρχουν και άλλα κρυμμένα κείμενα των Μάγιας;


Πρέπει να απελπιστούμε και να πιστέψουμε πως μόνο 3 βιβλία σώθηκαν από την καταστροφή μανία του ισπανικού καθολικισμού.; Μήπως οι κρύπτες των άλλων κειμένων <<ξεχάστηκαν>> όπως <<ξεχάστηκε>> από τους σημερινούς μάγιας ο τρόπος της ανάγνωσης ρης πανάρχαιας γραφής;
Μήπως υπάρχει ακόμα ένα πλήθος από χειρόγραφα θαμμένα στα θεμέλια άγνωστων πυραμίδων και ναών;Μήπως θα βρούμε στο μέλλον μια σειρά από γρίφους και <<ανοησίες>>;
Για την αποκρυπτογράφηση της γραφής των Μάγιας,οι επιστήμονες ασχολούνται εδώ και 500 περίπου χρόνια. Μέχρι τον 2ο Π.Π,μοναδική πρόοδος ήταν η κατανόηση των συμβόλων που εκφράζουν τις ημέρες,τους μήνες,τα χρόνια.Μεγάλη μυστικότητα καλύπτει όλες τις έρευνες γύρω από τους Μάγιας. Πριν από λίγα χρόνια μας ήρθε η είδηση από τη Σοβιετική ένωση,πως ανακαλύφθηκε ένα σύστημα αποκρυπτογράφησης των συμβόλων.Επιστήμονες και γλωσσολόγοι περίμεναν με αγωνία...Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα.!!!!!!!!!


Μήπως οι Ρώσοι επιστήμονες ανακάλυψαν νέους γρίφους;Μήπως ανακάλυψαν τις βαθύτερες αλήθειες που κρύβονται πίσω από τις φαινομενικά ανοησίες;Μήπως βρήκαν κομμάτια που συμπληρώνουν την εικόνα και αποφάσισαν να τα κρατήσουν για τον εαυτό τους;Γιατί τόση μυστικότητα γύρω από τη γλωσσολογική έρευνα ενός <<νεκρού πολιτισμού>>;


ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ


Υπάρχουν ορισμένα γεγονότα που μας δίνουν ελπίδες και προπάντων,ορισμένοι θρύλοι που κυκλοφορούν ακόμα ανάμεσα στους σύγχρονους μάγιας και μιλούν για κάποιο <<μεγάλο βιβλίο>>,που περιέχει ολόκληρη την ιστορία τους. Οι θρύλοι λένε πως το βιβλίο αυτό είναι κρυμμένο τόσο καλά,που δεν μπόρεσε να καταστραφεί από τους ισπανούς. Υπάρχουν φήμες και για ένα άλλο βιβλίου Το βιβλίο του χρυσού.Και γιαυτό λένε πως βρίσκεται κρυμμένο μέσα στις αδιαπέραστες ζούγκλες της Κεντρικής Αμερικής.
Άραγε υπάρχουν ακόμα αυτά τα βιβλία;
Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε πως οι μάγιας αγνοούσαν την αρχή των συγκεντρωτικών φακών της κοσμικής ακτινοβολίας(η των πυραμίδων αποτελεί μια ένδειξη, αν όχι μια ολοζώντανη απόδειξη),μια αρχή που μπορεί να εξασφαλίσει τη διατήρηση των αντικειμένων για εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια.Οι δυτικοί επιστήμονες έχουν ανακαλύψει αυτή την αρχή αλλά οι προσπαθείς βρίσκονται σε περιαστικό στάδιο.
Αν λοιπόν υπάρχουν και άλλα βιβλία,πόσες ελπίδες υπάρχουν για να ανακαλυφθούν στο μέλλον;Και τα βιβλία αυτά θα μας φανερώσουν κάτι ανώτερο σε σχέση με τη ζωή των Μάγιας;Μήπως μέσα στις σελίδες τους βρίσκονται μυστικά της ιστορίας του πλανήτη μας; Μήπως θα μας αποκαλύψουν τα μυστικά των χαμένων ηπείρων και των ξεχασμένων πολιτισμών,που ακόμα στις μέρες μας η ιστορική τους ύπαρξη θεωρείτε αμφίβολη από τους ιστορικούς και τους γεωλόγους.Υπάρχουν μύθοι και θρύλοι για χαμένες χώρες,για τον κατακλυσμό,για τις καταποντισμένες ηπείρους,όπως η Ατλαντίδα,η Μου, Η λεμούρια.


Η πιθανή απόδειξη βρίσκεται στους Πόλους. Πιστεύουμε πως οι αποδείξεις των ισχυρισμών μας θα ανακαλυφθούν πολύ σύντομα,παγωμένες κάτω από τα αιώνια χιόνια των πόλεων.
Οι αποδείξεις αυτές θα πείσουν και τους πιο διστακτικούς ερευνητές. Γιατί αν οι Μάγιας,όπως υποστηρίζουμε,αναγκάστηκαν μια δεδομένη εποχή να εγκαταλείψουν τις βάσεις τους στην Ανταρκτική και να εγκατασταθούν σε θερμότερες χώρες,η ακόμα και σε ηπείρους που σήμερα έχουν εξαφανιστεί,τότε τα γραπτά,τα καλλιτεχνήματα,τα κτίρια,ακόμα και τα σώματα τους θα πρέπει να διατηρήθηκαν μέχρι τις ημέρες μας κάτω από τους αιώνιους πάγους. Κρυμμένα στην Ανταρκτική πρέπι να βρίσκονται τα ίχνη της πρώτης βάσης των Μάγιας,που ιδρύθηκε πριν από 600,000 χρόνια. Και πράγματι στο χώρο της Ανταρκτικής συναγωνίζονται σήμερα Ρωσία και Αμερική.Σε ανασκαφές που έγιναν στη Σιβηρία,οι Ρώσοι ανακάλυψαν ζώα της Εποχής των Παγετώνων, όπως μαμούθ και μαστόδοντες,νεκρά πριν από χιλιάδες χρονιά,αλλά τέλεια διατηρημένα,σε σημείο που υπήρχαν ακόμα ίχνη τροφής στο στόμα τους.
Φανταστείτε τι θα γίνει,τη στιγμή που θα ανακαλυφθεί το νεκρό σώμα ενός όντος από άλλον πλανήτη...από άλλο ηλιακό σύστημα...τέλεια διατηρημένο όπως τα μαμούθ.


ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
αναφέραμε ήδη πως οι λαοί της κεντρικής αμερικής διδάχτηκαν τα σύμβολα της γραφής τους από τους Μάγιας.Μήπως η ίδια γραφή ενέπνευσε και τα συστήματα άλλων εξωαμερικάνικων λαών
Το γεγονός πως τόσο οι Κινέζοι όσο και οι Σουμέριοι έγραφαν από πάνω προς τα κάτω,αποτελεί μια απόδειξη,ότι μιμήθηκαν το σύστημα γραφής των Μάγιας στην αρχή της πολιτιστικής τους εξέλιξης.Ο κρητομινωικός πολιτισμός διδάχθηκε το σύστημα γραφής του από τους Αιγυπτίους. Το ιερογλυφικό σύστημα της Αιγύπτου δεν αποτελεί τοπική εφεύρεση ,και το ίδιο συμβαίνει με τα ζωγραφικά σύμβολα-γράμματα της Ινδίας και του Νησιού του πάσχα. Τα πρώτα ζωγραφικά σύμβολα τνω Κινέζων φανερώνουν στην πηγή της έμπνευσης τους κάποιο άγνωστο πρότυπο.Το αρχαιότερο σύστημα γραφής του κόσμου,το σύστημα των Σουμερίων δεν είναι δημιούργημα του λαού που το χρησιμοποιούσε. Οι σουμεριακόι μύθοι λένε,πως το δώρο της γραφής παραχωρήθηκε στους ανθρώπους από καποιυς θεούς ή απο κάποιους παράξενους <<ιχθυανρώπους>>.


Οι χεττάιοι και οι Έλληνες διδάχτηκαν ,τη γραφή από άλλους λαούς.Ωστόσο μερικοί ερευνητές βρήκαν πάρα πολλές ομοιότητες στους αρχαίους ελληνικούς χαρακτήρες και στα σύμβολα των μάγιας. Ο αρχαιολόγος Ιγνάντιος Ντοννελυ,διαπίστωσε ομοιότητες ανάμεσα στους γραφικούς τύπους των Κινέζων των Αιγυπτίων και των Μάγιας. Πάλι ομοιότητες σημείωσε και ο Γάλλος Αρχαιολόγος Αυγουστος λε πλονζόν.
από τη μια μεριά μας διαβεβαιώνουν οι επιστήμονες ότι η γλώσσα των Μάγιας διαφέρει από τις άλλες και από την άλλη ισχυρίζονται πως βρίσκουν ομοιότητες στον τρόπο γραφής τους με όλα τα συστήματα γραφής των πανάρχαιων πολιτισμών.
__________________
Κεφάλαιο 5ο


Η Λατρεία της πυραμίδας
Γιατί χτίστηκαν οι πυραμίδες;


Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι με στοιχειώδη λογική που μπορούν να πιστέψουν πως οι πυραμίδες χτίστηκαν μόνο και μόνο για να φιλοξενήσουν βασιλικά πτώματα;


Δυστυχώς ναι


Στο βιβλίο ‘Άρματα των θεών’,ο Έριχ φόν Νταίνικεν υπογραμμίζει την ίδια ερώτηση:
‘Ποιος είναι ακόμα τόσο αφελής που να πιστεύει πως οι πυραμίδες δεν είναι τίποτε άλλο από τάφοι βασιλέων; Ποιος μπορεί να θεωρήσει σαν σύμπτωση τις μαθηματικές και αστρονομικές έννοιες που μαρτυρεί η κατασκευή τους;’Και συνεχίζει με μια σειρά από επιχειρήματα,για να καταλήξει στο συμπέρασμα,πως οι πυραμίδες δεν ήταν βασιλικοί τάφοι.
Μούμιες βρέθηκαν σε πολλές πυραμίδες της Αιγύπτου (όχι όμως σε όλες) και της Κεντρικής Αμερικής. Αλλά το γεγονός δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη ούτε να ερεθίζει την φαντασία,γιατί αποδείχθηκε επιστημονικά,πως οποιοδήποτε νεκρό σώμα τοποθετηθεί για ένα χρονικό διάστημα μέσα σε μια πυραμίδα γίνεται αυτόματα μούμια,με άλλα λόγια διατηρείτε και δεν αποσυνθέτεται.


Μεταγενέστεροι λαοί όπως οι Αιγύπτιοι,εξερεύνησαν τις πυραμίδες και τις χρησιμοποίησαν για τάφους,ενώ οι πραγματικοί κατασκευαστές (οι Μάγιας)
Αφαίρεσαν όλα τα όργανα και όλα τα επικίνδυνα υλικά πριν τις εγκαταλείψουν.


Μερικοί συγγραφείς,υποστήριξαν πως δεν ήταν τυχαία η τοποθέτηση των νεκρών στις ‘’γιγάντιες αποθήκες ενέργειας’


Γιατί επέτρεψαν να χρησιμοποιηθούν οι αιγυπτιακές πυραμίδες σαν τάφοι;Μήπως πρόκειται για ένα τέχνασμα που αποβλέπει στην απόκρυψη της πραγματικής αποστολής των πυραμίδων;.....
Όταν ήταν εγκαταστημένοι στην Ατλαντίδα(θα αναφερθώ σε άλλο κεφάλαιο για την Ατλαντίδα) και στην Ανταρκτική δεν είχαν ανάγκη να καταφεύγουν σε τεχνάσματα.Δεν κρυβόταν.Εδώ όμως ,στις αποικίες τους,ένιωσαν την ανάγκη να παραπλανήσουν τους γήινους. Και το τέχνασμα τους έπιασε!Πέντε ολόκληρες χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι πίστεψαν πως οι πυραμίδες ήταν τάφοι!
Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα: PURAMIDES 1.jpg Εμφανίσεις: 216 Μέγεθος: 88,6 KB
Δεν αποκλείεται μια τέτοια υστεροβουλία. Αλλά κατά τη γνώμη μας,συνέβη κάτι πιο απλό. Οι βάρβαροι μεταγενέστεροι λαοί αντίκρισαν με δέος τα γιγάντια εγκαταλειμμένα μνημεία,φαντάστηκα πως πρόκειται για έργα κάποιου μεγάλου ηγεμόνα και αποφάσισαν πως έπρεπε να τα χρησιμοποιήσουν για τάφους των βασιλέων τους. Τι ίδιο συνέβη και με το περίφημο Στόουνχετζ που αποδείχθηκε πως κατασκευάστηκε πολύ πριν εμφανιστούν οι Δρυίδες στη Βρετανία.


Ποίος όμως ήταν ο πραγματικός λόγος κατασκευή τους;


Ένας αστρονομικός υπολογιστής,για να προβλέπουν οι Μάγιας τις εκλείψεις του Ηλίου και να καταμετρούν τις εποχιακές αλλαγές.Οι Μάγιας εγκατέλειψαν τη Βρετανία,πολλούς αιώνες αργότερα,έφτασαν οι Δρυίδες,που φυσικά δεν μπόρεσαν να καταλάβουν τον αρχικό σκοπό της κατασκευή του.Πίστεψαν πως πρόκειται για έναν αρχαίο τάφο-ναό κάποιου μυθικού ήρωα-θεού. Οι Δρυίδες έθαψαν τους νεκρούς τους κοντά στο Στόουνχετζ και άρχισαν να οργανώνουν θρησκευτικές τελετές ανάμεσα στα τείχη του. <μέχρι τον 20ο αιώνα,οι επιστήμονες ξεγελάστηκαν από το πλήθος των τάφων και πίστευαν πως το στόουνχετζ ήταν ένας αρχαίος ναός των Δρυίδων.Χρειάστηκαν οι προσπάθειες ενός αστρονόμου και ενός υπολογιστή για να κατανοηθεί η πραγματική σκοπιμότητα του κτιρίου.Οι αιγύπτιοι,οι Αζτέκοι και οι τολέτκοι ,αντικρίζοντας τις πυραμίδες,αντέδρασαν με παρόμοιο τρόπο. Τις χρησιμοποιούσαν σαν τάφους ή έχτισαν στην κορυφή τους ναούς για τους θεούς τους. Οι επιστήμονες μας είναι ανίκανοι να αναθεωρήσουν τη γνώμη τους και επιμένουν,στις παλιές θεωρίες των τάφων και των ιερών.Οι επιστήμονες αδιαφορούν.Χαρακτηρίζουν αυτά τα κομμάτια σαν πιθανότητες,σαν συμπτώσεις και ανοησίες.Πριν από 4 αιώνες οι ισπανοί έκαψαν οτιδήποτε πήγαινε αντίθετα με τα πιστεύω τους,μήπως και οι σημερινοί επιστήμονες προσπαθούν να κάνουν το ίδιο,με διαφορετικό τρόπο; Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτές οι ενοχλητικές πυραμίδες που βρίσκονται στη...Γαλλία. Ο Ρόμπερτ Σαρρού,στο βιβλίο του:Ξεχασμένοι κόσμοι ,τις περιγράφει: ...ένα μνημείο στο σχήμα και στο μέγεθος των γνωστών πυραμίδων του αρχαίου Μεξικού,κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό,με τις ίδιες αναλογίες και την ίδια διανομή του όγκου. Πρόκειται για ένα κολοσσιαίο μνημείο,που αγνοήθηκε με <<κολοσσιαίο>> τρόπο...


Γιατί αγνόησαν αυτή τη Γαλλική πυραμίδα;Χωρίς αμφιβολία,μια πανάρχαια πυραμίδα των Μάγιας στη Γαλλία θα χωρούσε δύσκολα στις στενές ακαδημαϊκές θεωρίες. Με το να την αγνοούν το έλυσαν το πρόβλημα.Ο Σάρρου πιστεύει πως υπάρχουν πολλές πυραμίδες στη Γαλλία,που τις αγνοεί η επίσημη επιστήμη. Μάλιστα,υπήρχαν πολλές περισσότερες αλλά καταστράφηκαν με διάταγμα του καρλομάγνου!!!!!!!!!Τι μυστικά κρύβουν οι αγνοημένες πυραμίδες;
Ο Σάρρου,υπογραμμίζει πως οι πυραμίδες της Βρετάνης είναι κατά πολύ αρχαιότερες από τις πυραμίδες της Αιγύπτου και της Κεντρικής Αμερικής.Υποψιάζεται πως διασυνδέονται με το χαμένο πολιτισμό της Ατλαντίδας!!Η μνήμη της οποίας διατηρήθηκε στους μύθους όλων των αρχαίων λαών.Στο σημείο αυτό, Ο σαρρόυ πλησιάζει πολύ την αλήθεια αλλά στο τέλος και αυτός δεν κατάλαβε τον πραγματικό σκοπό της δημιουργίας των πυραμίδων!


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΥΡΑΜΙΔΩΝ


Ένας άλλος Γάλλος,ο Μπόβις ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ανακάλυψε το μυστικό των πυραμίδων!
Επισκέφτηκε τη μεγαλύτερη πυραμίδα στην Αίγυπτο και αναρωτήθηκε αν υπήρχε κάποια σχέση ανάμεσα στο σχήμα της και στην ιδιότητα της να διατηρεί νεκρά σώματα ή τουλάχιστον να συντείνει στη διατήρηση τους. Οι προσπάθειες του έφεραν αποτελέσματα.Πειραματίστηκε με τη μικρογραφία της πυραμίδας και διαπίστωσε πως το πτώμα μια γάτας διατηρήθηκε θαυμάσια από τη στιγμή που τοποθετήθηκε στο εσωτερικό της,στο 1 περίπου 3ο του ύψους από τη βάση της.
Ο μπόβις συνέχισε τα πειράματα του και τα δημοσίευσε σε πολλά επιστημονικά περιοδικά σε όλο τον κόσμο.η αντίδραση του επιστημονικού κλάδου ήταν αυτονόητη:
Σύμπτωση,τύχη,ανοησίες. Ο μπόβις ανακάλυψε το κομμάτι που έλλειπε από τη σύνθεση της εικόνας της αλήθειας και οι επιστήμονες ισχυρίστηκαν πως πρέπει να ανατρέψουν όλες τις δικές τους θεωρίες για να αποδεχτούν την δικιά του.Οι ανακαλύψεις όμως βρήκαν απήχηση και από άλλους επιστήμονες.Ένας Τσέχος,αυτή τη φορά, ο Κάρελ Ντρπάλ επανέλαβε τα πειράματα του Γάλλου συναδέλφου του και κατέληξε:


Υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στο σχήμα και στο χώρο που περικλείει η πυραμίδα και στις φυσικές,χημικές και βιολογικές διεργασίες,που πραγματοποιούνται μέσα στο χώρο αυτόν. Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα σχήματα,θα μπορούσαμε να επέμβουμε σε αυτές τις διεργασίες και να επιταχύνουμε η να επιβραδύνουμε την εξέλιξη τους.


Ο Ντραμπάλ συνέχισε τα πειράματα του μέχρι που απέδειξε τη θεωρία του.Ανακάλυψε Πως το εσωτερικό της πυραμίδας δεν επιδρά μόνο σε οργανικά σώματα,αλλά και σε ανόργανα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Δεν διατηρεί μόνο το πτώμα του ενός ζώου,αλλά μπορεί να ακονίσει μια λεπίδα!!!Το 1968 ,μια ομάδα από Αμερικάνους και Αιγυπτίους επιστήμονες πήγαν να φωτογραφίσουν το εσωτερικό των πυραμίδων με ακτίνες Χ.Το αποτέλεσμα;
<<Επιστημονικώς απαράδεχτο και ανεξήγητο>>,ομολόγησε ο αρχηγός της ομάδας.<<Υπάρχει κάποια δύναμη μέσα στη πυραμίδα που ανατρέπει τους φυσικούς νόμους και τις γνώσεις τις επιστήμης>>.
Η πυραμίδα δεν έβγαινε σωστά στις φωτογραφίες.Ο εκτοξευτής των ακτίνων Χ και η φωτογραφική μηχανή τοποθετήθηκαν στην ίδια θέση κάθε μέρα,όμως οι φωτογραφίες ήταν διαφορετικές. Το φωτογραφικό είδωλο άλλαζε συνεχώς μορφή.Ποια δύναμη προκαλούσε αυτή την <<αντιεπιστημονική>> συμπεριφορά;Ποιος πρωτόγονος λαός συνέλαβε και υπέταξε αυτή τη δύναμη;Θα συνεχίσουμε για πού καιρό ακόμα να πιστεύουμε πως οι πυραμίδες είναι τάφοι βασιλέων;


Η τελευταία προσπάθεια,έγινε από κάποιους επιστήμονες οι οποίοι πήγαν στην περιοχή των πυραμίδων και προσπάθησαν να φωτογραφήσουν το εσωτερικό τους με ακτίνες λέιζερ.τα αποτελέσματα της αποστολής δεν έγιναν γνωστά. Άραγε ποια δύναμη θα αποδειχθεί ισχυρότερη από ακτίνα Χ η και πάλι δεν θα καταφέρει να αποκαλύψει μυστικά που προστατεύονται στο εσωτερικό της πυραμίδας.;
Κεφάλαιο 6ο

Το Μυστήριο του τροχού
Σε πολλά βιβλία,βλέπουμε πως οι Αζτέκοι,οι Ίνκας και οι Μάγιας,ενώ καλλιέργησαν κάποιο πολιτισμό,δεν χρησιμοποίησαν ποτέ τους τροχό.Ωστόσο,οι ανθρωπολόγοι γνωρίζουν εδώ και πολλά χρόνια,πως οι Μάγιας δεν αγνοούσαν τους τροχούς. Τους γνώριζαν ήδη σαν έννοια κι αυτό γίνετε τόσο από το ημερολόγιο τους,όσο και από τα αμέτρητα διακοσμητικά τους σχέδια.Επιπλέον είχαν τροχούς. Τα παιδιά τους έπαιζαν με τροχοφόρα παιχνίδια.
Γιατί όμως αλλιώς μας τα λένε;
Απλούστατα επειδή οι Μάγιας ,ενώ γνώριζαν το τροχό δεν ενδιαφέρθηκαν να τον χρησιμοποιήσουν. Αυτό φάνηκε παράλογο στους επιστήμονες και προτίμησαν να αγνοήσουν πως τα παιχνίδια που βρέθηκαν στις νεκρές πόλεις των Μάγιας έχουν τροχούς.Εμείς όμως,που δεν θέλουμε να αγνοήσουμε το γεγονός αυτό,προβληματιζόμαστε!
Γιατί οι μάγιας δεν χρησιμοποίησαν τροχούς στις μεταφορές τους;
Μήπως διέθεταν κάτι καλύτερο από τα τροχοφόρα οχήματα;
γιατί περιφρόνησαν τον τροχό και θεώρησαν πως είναι κατάλληλος μόνο για παιδικά παιχνίδια;
Μαζί με την έλλειψη τροχοφόρων οχημάτων,παρατηρούμε και την απουσία δρόμων!
Πως ταξίδευε αυτός ο μυστήριος λαός απο την ακτή του Ειρηνικού της γουατεμάλας μέχρι την κορυφή του Γιουκατάν; Το γεγονός πως έφεραν τα δομικά υλικά τους απο τη Γουατεμάλα δεν το αρνούνται ούτε και οι πιο συντηρητικοί επιστήμονες.
Πως μετέφεραν τους τεράστιους πέτρινους όγκους,που ο καθένας ζυγίζει πάνω απο 20 τόννους ,χωρίς να χηρσιμοποιούν ούτε ρόδες και δρόμους;Πως διέσχιζαν μεγάλες αποστάσεις μέσα στη ζούγκλα με τέτοιο βάρος;
Τόσο οι αρχαίες αυτοκρατορίες όσο και οι σύγχρονες,θεώρησαν αναγκαίο να εξασφαλίσουν καλές επικοινωνίες με κάθε άκρη της επικράτειας τους.Οι ίνκας κατασκεύασαν μεγάλους πλακόστρωτους δρόμους. Οι Πέρσες και οι Ασύριοι έφτιαξαν τις περίφημες βασιλικές λεωφόρους,οι Ρωμαίοι το ίδιο.
Το κράτος των Μάγιας είχε πάνω από εκατόν είκοσι πολιτείες. Πως εξασφάλιζαν την επικοινωνία ανάμεσα τους;Πως επέζησε το κράτος αυτό,μέσα στη ζούγκλα,χωρίς δρόμους,οχήματα,όπλα;
Ακόμα και στον <<πολιτισμένο>> αιώνα μας,παρ΄ όλα τα αεροπλάνα,τα ελικόπτερα και τους πυραύλους,δεν έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε την ανάγκη του τροχού.Αν λοιπόν οι Μάγιας δεν χρησιμοποιούσαν τροχοφόρα οχήματα,ποια ήταν τότε τα μέσα επικοινωνίας και μεταφορών τους;
Στο βιβλίο του Μυστιριώδεις Επισκέπτες: η υπόθεση των ΑΤΙΑ ο συγγραφέας Μπρίνσλευ Λε Ποερ Τρεντζ μας ζητάει να πάρουμε ένα χάρτη της Αμερικής και να τραβήξουμε μια γραμμή από τη λίμνη Τιτικακα μέχρι το Καράκας,μια δεύτερη απο το Καράκας μέχρι το κούζκο και μια τρίτη από το κούζκο μέχρι τη λίμνη Τικάκα. Η περιοχή που περικλείει το τρίγωνο αυτό είναι μια από τις πιο ανεξερεύνητες στον κόσμο ,γεμάτη οροπέδια και βαθιές κοιλάδες με τροπική βλάστηση. Στο χώρο αυτό,ο Τρεντζ τοποθετεί τις περισσότερες προσγειώσεις των ΑΤΙΑ.
Κατά σύμπτωση,κοντά στη λίμνη Τικάκα βρίσκεται ένα θαυμάσιο μνημείο, Η πύλη του Ηλίου,χτισμένη από ογκόλιθους,που ο καθένας ζυγίζει 200 τόννους,σ'ένα υψόμετρο 3,657 μέτρα. Πάνω στην εξωτερική του επιφάνεια υπάρχει σκαλισμένο ένα ημερολόγιο που μελετήθηκε από το ρώσο επιστήμονα Καζάντζεφ. Ο Σοβιετικός ερευνητής έφτασε στο συμπέρασμα πως το ημερολόγιο δεν ανταποκρίνεται στη Γη,αλλά στην Αφροδίτη.!!!!!!!!!!
Ο Έριχ φόν Νταίνικεν παρουσιάζει,σ ένα από τα βιβλία του,τα καταπληκτικά σχέδια της περιοχής Νάζκα του Περού. Ολόκληρη η περιοχή είναι χαραγμένη με τεράστιες γραμμές,που άλλες κόβονται μεταξύ τους,άλλες ακολουθούν η μία μετά την άλλη παράλληλα,κι άλλες σχηματίζουν τεράστια τραπέζια.Οι γραμμές αυτές δεν είχαν καμία σημασία για τους εξερευνητές του 18ου αιώνα και του 19ου αιώνα,αλλά με την ανακάλυψη του αεροπλάνου η κατάσταση άλλαξε. Ο Έριχ φόν Νταίνικεν λέει: Η πρώτη εντύπωση που μου προκάλεσαν αυτές οι γραμμές,μόλις τις είδα από αεροπλάνο ,ήταν πως πρόκειται για ένα κοινό αεροδρόμιο,πολύ μεγαλύτερο βέβαια από τα συνηθισμένα,γιατί εκτεινόταν σε όλο το μήκος της πεδιάδας της Νάζκας που ξεπερνάει τα 60 χλμ.
Ο Ρόμπερτ Σαρρού επαναλαμβάνει τη διαπίστωση του Νταίνικεν γιατί <<οι τεράστιες αυτές χαρακιές πάνω στο έδαφος δεν θυμίζουν τίποτε άλλο παρά απο αεροδρόμιο>>
Είναι φανερό πως,οι πρώτοι Ισπανοί έφτασαν εδώ,πριν 5 αιώνες,δεν μπόρεσαν να φανταστούν πως πρόκειται για αεροδρόμιο.
Σύμπτωση πάλι;
Στην ίδια περιοχή διαπιστώθηκαν προσγειώσεις ΑΤΙΑ.Στην ίδια περιοχή βρέθηκε ένα ημερολόγιο της Αφροδίτης. Στην ίδια περιοχή υπα΄ρχει το τεράστιο και πανάρχαιο αεροδ΄ρομιο. Και επιπλέον,λίγο βορειότερα,προσπαθούμε να εξηγήσουμε το μυστήριο των μεταφορών και των εικοινωνιών των Μάγιας.
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως αυτά που βρήκαμε στο περού,είναι ένα άλλο κομμάτι που συμπληρώνει την εικόνα της αλήθειας. Οι Μάγιας είχαν δημιουργήσει αεροδρόμια στο Περού.
Υπολογίστε πως ένας λαός που διαθέτει αεροδρόμια και κάποια αεροπλάνα κάθετης προσγείωσης,δεν έχει ανάγκη από δρόμους και τροχοφόρα. Οι Μάγιας δεν μετέφεραν τα υλικά τους περνώντας μέσα από την τροπική ζούγκλα αλλά πετώντας πάνω από αυτή. Δεν χρειαζόταν δρόμους για να διατηρήσουν επαφή με κάθε σημείο της αυτοκρατορίας τους...μόνο αεροδρόμια και αεροπλάνα.
Για περισσότερες αποδείξεις,τόσο στην Αγγλία όσο και στις ΗΠΑ,βρέθηκαν ίχνη απο αρχαία αεροδρόμια,ανάλογα με αυτό του Περού. Υπάρχει ελπίδα να βρεθούν και άλλα; Πολύ πιθανό.
Όπως αναφέραμε προηγούμενος,ένα μεγάλο πλήθος από ΑΤΙΑ εντοπίστηκαν στην Κεντρική και Νότια Αμερική. Πράγματι,ο Τρεντζ αναφέρει πως <<τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε μια μεγάλη δραστηριότητα των ΑΤΙΑ στη Νότια Αμερική, και ειδικά πάνω από την Αργεντινή.>>.
Μια από τις γνωστότερες θαλάσσιες περιοχές στον κόσμο ,που χρωστάει τη φήμη της σε ανεξήγητα φαινόμενα,είναι τι τρίγωνο του Διαβόλου,στον κόλπο του Μεξικού. Εκεί έχουν εξαφανιστεί εκατοντάδες πλοία και αεροπλάνα.Δεν υπάρχει επιστημονική εξήγηση για τις εξαφανίσεις. Μήπως οι επιβάτες είδαν κάτι που δεν έπρεπε;
Ορισμένοι πιλότοι ανέφεραν πως είδαν άσπρο νερό πάνω στην επιφα΄νεια του ωκεανού. Ταυτόχρονα οι πυξίδες τους έπαιζαν τρελά,και μαζί τους όλα τα όργανα.,έτσι που δνε μπορούσαν να εντοπίσουν τη θέση τους.Μήπως αυτοί οι ταξιδιώτες συνάντησαν την τεράστια και ανεξήγητη δύναμη κατά τους επιστήμονες όταν πήγαν να φωτογραφήσουν το εσωτερικό των πυραμίδων με ακτίνες Χ;
Άραγε υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στις αρχαίες αεροπορικές βάσεις των Μάγιας και στα σύγχρονα μυστήρια των εξαφανίσεων; Μπορούμε να θεωρούμε σαν σύμπτωση το γεγονός πως,στον ίδιο χώρο παρατηρήθηκαν ένα πλήθος ΑΤΙΑ,στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν τα αρχαία αεροδρόμια και στον ίδιο χώρο συμβαίνουν ανεξήγητες εξαφανίσεις;;;;;
Όταν ανακαλύπτουμε εγκαταλειμμένες αεροπορικές βάσεις και διαστημικές βάσεις που συνδέονται άμεσα με τα επιτεύγματα ενός πολιτισμού που δημιούργησε αρχιτεκτονικά αριστουργήματα,χωρίς να έχει ανάγκη από τροχούς και δρόμους,μπορούμε να συνεχίσουμε να κλείνουμε τα μάτια και να μην φτάνουμε στο αναπόφευκτο συμπέρασμα;Μπορούμε να αρνιόμαστε την αλήθεια ακόμα και αν η παραδοχή της είναι οδυνηρή;;;
ΑΤΙΑ
Τι εντύπωση έκανα στους αρχαίους λαούς οι ιπτάμενοι δίσκοι;
όλες οι αρχαίες μυθολογίες μας μιλούν για ιπτάμενα αντικείμενα(άρματα φωτιάς,ιπτάμενα πλοία χωρίς πανιά κλπ.) Τα πληρώματα αυτών των αντικειμένων είναι πάντοτε <<θεοί>> που χάρισαν στους λαούς γνώσεις.Στα χειρόγραφα της νεκρής Θάλασσας γίνεται λόγος για άρματα φωτιάς που πετούν προς κάθε κατεύθυνση.Στο αρχαίο ινδικό έπος Μαχαμπαράτα βλέπουμε ένα υπέροχο άρμα που ανεβαίνει στον ουρανό μέσα σε ένα σύννεφο από καπνό. Θεϊκά όντα πετούν πάνω σε μια φωτεινή ακτίνα,πιο λαμπρή από τον ήλιο,που κάνει θορύβους σαν την βροντή.
Ο Καθηγητής Σαγκάν υπογραμμίζει πως οι Σουμέριοι,ένας απο τους αρχαιότερους λαούς στον κόσμο,που ανέπτυξαν ένα αξιοθαύμαστο πολιτισμό,παραδέχονται πως οφείλουν τις γνώσεις τους σε όντα που ήρθαν από τον ουρανό.
Η Σουμερική παράδοση αναφέρει ένα περίεργο δημιούργημα,τον Οάννες ,που χάρισε τις γνώσεις του στους ανθρώπους. Ο Αλέξανδρος Πολυίστορας γράφει:
...και τις μέρες συνήθιζε να μιλάει με τους ανθρώπους,αλλά δεν δεχόταν ν'αγγίξει την τροφή τους. Και τους δίδαξε τη γραφή,τις επιστήμες και κάθε είδος τέχνης. Τους έδειξε πως να χτίζουν σπίτια,να θεμελιώνουν ναούς,πως να θεσπίζουν νόμους και τους εξήγησε της αρχές της γεωμετρίας...
το άρθρο το βρήκα εδώ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share/Bookmark

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Συνολικές προβολές σελίδας