Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Ο αόρατος κόσμος της ύλης


Η ύλη συμπεριφέρεται όπως οι Ρωσικές κούκλες Μπάμπουσκες.
Μέσα σε μια Μπάμπουσκα βρίσκεται μια άλλη μικρότερη, η τελευταία που δεν κρύβει άλλη μικρότερη στη γλώσσα της φυσικής λέγεται στοιχειώδες σωμάτιο.
Ο Δημόκριτος ο Αβδηρίτης(460-370 πχ) , φιλοσοφικά κατέληξε ότι η ύλη δεν διαιρείται επ' άπειρον, υπάρχει ένα μικρό κομμάτι αδιαίρετο πλέον και το ονόμασε άτομο (άτμητο).
Η έρευνα έδειξε ότι το άτομο δεν είναι άτμητο αλλά αποτελείται από μικρότερα σωματίδια, τα ηλεκτρόνια και το πυρήνα. Ο πυρήνας αποτελείται από άλλα μικρότερα αδιαίρετα που ονομάζονται στοιχειώδη σωμάτια.
Τα μέχρι σήμερα ανακαλυφθέντα σωμάτια είναι:
1)
Tα σωμάτια δομής
2)
Τα σωμάτια φορείς αλληλεπιδράσεων
Τα σωμάτια δομής τα λέμε και φερμιόνια και συμμετέχουν στη δομή της ύλης.
Φερμιόνια είναι τα
κουάρκ και τα λεπτόνια.
Τα κουάρκ είναι έξι και λέμε ότι έχουν έξι γεύσεις ή αρώματα που τα διακρίνουμε.
Το
επάνω(up),το κάτω(down),το παράξενο(strange),τογοητευτικό(charm),o πυθμένας(bottom),κορυφή(top).
Aπό κουάρκ αποτελούνται τα
βαρυόνια,τα μεσόνια,τα γλουόνια.
Λεπτόνια είναι το
ηλεκτρόνιο(e),το μιόνιο (μ),το ταυ (τ) σωματίδιο.
Λεπτόνια είναι και τα
νετρίνα(ν).
Το νετρίνο του ηλεκτρονίου,το νετρίνο του μιονίου,το νετρίνο του ταυ σωματιδίου.
Τα σωματίδια αυτά έχουν και τα
αντισωματίδια τους πχ το ηλεκτρόνιο έχει αντισωματίδιο το ποζιτρόνιο.
Τα στοιχειώδη σωμάτια συγκροτούν σύνθετα σωματίδια,βαρύτερα από τα λεπτόνια και λέγονται
αδρόνια.Το πρωτόνιο(p),τονετρόνιο(n),το πιόνιο(π) είναι αδρόνια αποτελούμενα από συνδιασμούς κουάρκ.
Τα σωμάτια φορείς αλληλεπιδράσεων.
Στη φύση υπάρχουν οι εξείς κατηγορίες δυνάμεων(αλληλεπιδράσεων).
α)
Βαρυτικές δυνάμεις.Είναι ασθενείς δυνάμεις και σε αυτές οφείλεται η κατασκευή των πλανητών και των άστρων.
β)Οι
Ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις είναι ισχυρότερες από της βαρυτικές δυνάμεις και με αυτές συγκροτούνται τα άτομα και τα μόρια.
γ)
Η ισχυρή πυρηνική δύναμη.
δ)
Η ασθενής πυρηνική δύναμη.
Οι δύο τελευταίες δυνάμεις είναι εξαιρετικά ισχυρές δυνάμεις στο εσωτερικό του πυρήνα των ατόμων.
Τα σωματίδια φορείς των δυνάμεων λέγονται
μποζόνια.
Μποζόνια είναι:

1)Τα
φωτόνια φορείς της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης.
2)Τα
W και τα Ζ μποζόνια, φορείς της ασθενούς πυρηνικής δύναμης.
3) Τα
γλουόνια ,φορείς της ισχυρής πυρηνικής δύναμης.
4) Τα
βαρυτόνια, φορείς της βαρυτικής δύναμης, υποθετικά σωματίδια.
Σωματίδιο Ηiggs-To σωματίδιο του Θεού
To σωματίδιο του Ηiggs είναι ένα σωματίδιο που προβλέπεται από τη θεωρία της συμμετρίας για την ενοποίηση των δυνάμεων της φύσης,είναι ένα ασταθές μποζόνιο.Ένας από τους σκοπούς του πειράματος του CERN είναι η έρευνα ύπαρξης αυτού του θεωρητικού σωματιδίου.Πιθανολογούν ότι θα προκύψει από τη σύγκρουση δυο αντίθετα κινουμένων δεσμών αδρονίων(πρωτονίων).Τα αδρόνια θα κινούνται με ταχύτητες που θα πλησιάζουν τις ταχύτητες που είχαν λίγο μετά τη μεγάλη έκρηξη για τη δημιουργία του σύμπαντος.
Στόχος της φυσικής είναι η ενοποίηση όλων των δυνάμεων σε μια ενιαία θεωρία.
Η υπάρχουσες θεωρίες δεν περιλαμβάνουν τη βαρυτική αλληλεπίδραση.
Για τη βαρυτική αλληλεπίδραση θεωρείται υπεύθυνο το υποθετικό σωματίδιο βαρυτόνιο.
Υπάρχουν έρευνες για την ύπαρξη του σωματιδίου.Επειδή η βαρυτική αλληλεπίδραση είναι η μικρότερη από τις αλληλεπιδράσεις είναι δύσκολο να ανιχνευθεί το βαρυτόνιο.
http://a-kentavrou.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share/Bookmark

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Συνολικές προβολές σελίδας